rozmiar czcionki: A | A | A

LXIV sesja Sejmiku

01.02.2024 16:16

1 lutego na sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z funkcji przewodniczącego odwołany został Andrzej Jaroch z Prawa i Sprawiedliwości. W głosowaniu 23 głosy były za odwołaniem, 13 przeciw.   Na nowego przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego został wybrany Jerzy Pokój z Koalicji Obywatelskiej. Za oddało głos 18 Radnych Województwa, przeciwko było 16, a jeden wstrzymał się od głosu.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Andrzej Jaroch. Ukonstytuowała się Komisja Skrutacyjna: Przewodniczący Stanisław Jurcewicz, członkowie: Jacek Iwancz, Jan Michalski, Damian Mrozek, Tymoteusz Myrda, Patryk Wild. Komisja przeprowadziła tajne głosowanie, którego wynikiem było odwołanie z funkcji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzeja Jarocha.

Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Sejmiku Marek Obrębalski.

Do kolejnego głosowania w sprawie powołania nowego Przewodniczącego Sejmiku ukonstytuowała się Komisja Skrutacyjna w tym samym składzie. Wynikiem tajnego głosowania było powołanie na Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzego Pokoja.


Andrzej Jaroch podziękował wszystkim za ponad 5 lat współpracy.Radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości wręczając bukiet kwiatów również podziękowali Andrzejowi Jarochowi za pracę na rzecz Dolnego Śląska.Z porządku obrad LXIV sesji jednomyślną decyzją Radnych Województwa zdjęto punkty dotyczące odwołania i powołania Wiceprzewodniczącego Sejmiku.

Przewodniczący Jerzy Pokój zamknął LXIV nadzwyczajną sesję Sejmiku.