rozmiar czcionki: A | A | A

LXII sesja Sejmiku

15.12.2023 12:12

W sali posiedzeń Sejmiku Województwa odbyło się uroczyste wręczenie Odznak Honorowych Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego. Radni Województwa przyjęli pakiet uchwał dotyczących ochrony zdrowia Dolnoślązaków.

W sali posiedzeń Sejmiku Województwa odbyło się uroczyste wręczenie Odznak Honorowych Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego. Złotą odznakę otrzymało Dolnośląskie Stowarzyszenie NIEZŁOMNI – Stowarzyszenie Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych. Działacze Stowarzyszenia pan Jan Winnik i pan Mieczysław Perlak – działacze opozycyjni – otrzymali Złote Odznaki Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.Radni Województwa przyjęli pakiet uchwał dotyczących ochrony zdrowia Dolnoślązaków, m.in. Program poprawy jakości życia chorych na cukrzycę oraz ich rodzin i opiekunów pn. „ZdążyćPrzedStopąCukrzycową”. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy, boreliozy. Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Oleśnicy, Powiatu Kłodzkiego, Gminy Żukowice, Gminy i Miasta Świdnica, Gminy Jelcz-Laskowice, Gminy Kotla. Przyznano środki na projekty - „Uczymy się ratować życie-pierwsza pomoc przedmedyczna” program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego oraz . „Rehabilitacja mieszkańców gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2024-2025”.Stowarzyszenie NIEZŁOMNI zostało założone 16 kwietnia 2002 r. we Wrocławiu. Obecnie skupia 160 działaczy niepodległościowych i więźniów sumienia czasów dyktatury komunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w latach 1956 – 1989. Celem Stowarzyszenia jest materialne wsparcie członków, ich rodzin i pomoc w kontaktach z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz propagowanie działalności historycznej i edukacyjnej w zakresie najnowszej historii Polski.Jan Winnik w 1968 r. był uczestnikiem strajku na Politechnice Wrocławskiej, organizował kolportaż ulotek. W sierpniu 1980 r. organizował KS w Jelczańskich Zakładach Samochodowych, od września 1980 r. był w „Solidarności”, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej, Komisji Fabrycznej „Solidarności”, a w czerwcu 1981 r. był delegatem na I WZD Region Dolny Śląsk, wiceprzewodniczącym ZR i jego członkiem prezydium, delegatem na I KZD, członkiem KK. Od 13 grudnia 1981 r. do 28 lipca 1984 r. był w ukryciu, został zwolniony z pracy, od 6 stycznia 1982 r. był poszukiwany listem gończym. Był bliskim współpracownikiem RKS „Solidarność” Dolny Śląsk, konsultował formy oporu z ukrywającymi się przywódcami podziemnych struktur (z Władysławem Frasyniukiem, Kornelem Morawieckim, Markiem Muszyńskim, Eugeniuszem Szumiejką). Był organizatorem podziemnych struktur w zakładach pracy; kolportował pisma podziemne, książki, znaczki pocztowe, kalendarze; zbierał i publikował informacje o represjach. Był organizatorem szkolenia drukarzy, współpracownikiem Radia Wolna Europa, gdzie przekazywał informacje i komunikaty. Od 1982 r. był bliskim współpracownikiem, a od jesieni 1984 r. zaprzysiężonym członkiem Solidarności Walczącej. W latach 1984-1989 był uczestnikiem akcji pomocy represjonowanym; od 30 listopada 1984 r. był współzałożycielem Komitetu Obrony Praw Człowieka we Wrocławiu. W 1985 r. był uczestnikiem głodówki rotacyjnej w Parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. W latach 1986-1989 był członkiem Dolnośląskiej Komisji Interwencji i Praworządności „Solidarność”. W dniach 25-28 sierpnia 1988 r. był współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Parafii Św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Od 9 września 1988 r. był członkiem RKW „Solidarność” Region Dolny Śląsk. W 1989 r. był organizatorem KO oraz „Solidarności” RI w terenie. W latach 1989-1990 był delegatem na WZD Regionu Dolny Śląsk, prowadził Dział Interwencji Związkowych, był współpracownikiem Biura Interwencji Senatu Zbigniewa Romaszewskiego na Dolnym Śląsku. Od 12 września do 15 listopada 1980 r. był rozpracowywany przez Wydział III-A KW MO we Wrocławiu w ramach SOR kryptonim Redukcja; od 1982 r. w ramach SOR kryptonim Ślimak. Posiada status Działacza Opozycji Antykomunistycznej oraz Osoby Represjonowanej z Powodów Politycznych. Jest członkiem Stowarzyszenia Działacza Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych Dolnego Śląska NIEZŁOMNI.


Mieczysław Perlak to działacz opozycji antykomunistycznej, od 1980 roku był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w kolportaż wydawnictw podziemnych. Kilkakrotnie zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa. Był organizatorem kilkunastu Mszy św. W intencji Ojczyzny w kościele p. w. św. Klemensa Dworzaka przy Alei Pracy we Wrocławiu, współpracował z ks. Adamem Wiktorem i ks. Stanisławem Orzechowskim. Organizator i uczestnik wielu manifestacji opozycji. Organizator zbiórek dla rodzin internowanych działaczy Solidarności. W sierpniu 1982 r. na jednej z Wrocławskich ulic został dotkliwie pobity. Od 1984 r. był drukarzem Robotniczego wydawnictwa „Feniks” we Wrocławiu. W podziemiu  zajmował się również kolportażem wydawnictw niezależnych, m.in. we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego. W strukturach podziemia pozostał do końca lat 80-tych. Za swą działalność został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Medalem 100-lecia Odzyskanej Niepodległości.