rozmiar czcionki: A | A | A

Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu gościem Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych

25.06.2013 10:42

Wspieranie ludowych zespołów sportowych to obok sportu szkolnego oraz akademickiego jedna z trzech podstawowych odmian kultury fizycznej, wspieranych przez Komisję Rozwoju Turystyki i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W związku z powyższym, 24 czerwca 2013 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Sportowym Ludowych Zespołów Sportowych w Nowej Bystrzycy (gmina Bystrzyca Kłodzka) doszło do spotkania Komisji z Prezydium Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. W rozmowach na temat działań z zakresu sportu dzieci i młodzieży realizowanych w środowisku wiejskim i małych miast, a także możliwości wsparcia ludowych zespołów sportowych rozmawiali między innymi Stanisław Jurcewicz - Przewodniczący Dolnośląskiej Rady LZS oraz Senator RP, a także Skarbnik Województwa Dolnośląskiego Elżbieta Berezowska.

Początki działań sportowych na dolnośląskiej wsi datuje się na lata 1945-46. Od roku 2000 działania te, prowadzone już w ramach Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS mają miejsce w obrębie czterech oddziałów: jeleniogórskiego, legnickiego, świdnickiego i wrocławskiego. Aktualnie do Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS należy 25 275 osób (zrzeszonych w ponad 730 jednostkach organizacyjnych), z których prawie 16 500 nie przekroczyło 18. roku życia. Obecnie siedziba Zrzeszenia mieści się we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej 15.

 

Działalność Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS opiera się na zawartych w Statucie celach, którymi są:
- upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej;
- rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- działanie w zakresie kultury fizycznej i sportu na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działanie poprzez kontakty sportowe na rzecz integracji europejskiej;
- rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocji i organizacji wolontariatu wokół zadań kultury fizycznej i sportu;
- działalności wspomagającej organizacje członkowskie Zrzeszenia LZS;
- rozwijanie poprzez sport nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i tradycji;
- propagowanie bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie patologiom przy realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Organizacja działa na podstawie:
- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001 r. ze zmianami);
- ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej  (Dz. U. Nr 81 poz. 889  z 2001 r. ze zmianami);
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r. ze zmianami);
- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127 poz. 857, Nr 151 poz. 1014 z 2010 r.);
- statutu Zrzeszenia.

 

Miejsce posiedzenia Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu – Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy LZS w Nowej Bystrzycy – położone jest na działce o powierzchni 0,89 hektara, posiada 60 miejsc noclegowych oraz własną halę sportową i siłownię. Ośrodek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

(KSD – TJ, wykorzystano materiały przygotowane przez organizatorów).