rozmiar czcionki: A | A | A

IX absolutoryjna sesja Sejmiku

19.06.2019 19:26

Podczas IX sesji, która odbyła się 19 czerwca 2019 r. Radni Województwa, bezwzględną większością głosów składu sejmiku, udzielili Zarządowi Województwa absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku. Po raz pierwszy w 20-letniej historii samorządu przygotowany i przedstawiony został „Raport o stanie Województwa Dolnośląskiego”, którego przyjęcie równa się z udzieleniem wotum zaufania Zarządowi.

Po raz pierwszy w dyskusji nad raportem o stanie województwa mogli wziąć udział nie tylko samorządowcy, ale również mieszkańcy regionu. Punktem wyjściowym do dyskusji był zaprezentowany przez Marszałka Cezarego Przybylskiego raport, dotyczący pracy zarządu w kontekście realizacji programów, strategii, polityk, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego w 2018 roku. To pierwsze tego typu opracowanie, przygotowane w związku z nowymi zapisami w ustawie o samorządzie województwa.

Dochody na poziomie ponad 1,25 mld zł i wydatki w wysokości ponad 1,15 mld zł – to najważniejsze liczby przedstawiające budżet województwa w 2018 roku. Dzięki racjonalnej polityce finansowej w ubiegłym roku udało się osiągnąć blisko 104 mln zł nadwyżki budżetowej i 240 mln zł nadwyżki operacyjnej. To bardzo istotny wskaźnik, którego wysokość stanowi o możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego – czyli zaciągania kredytów na realizację inwestycji. Wartym podkreślenia jest jednak fakt, że od kilku lat sukcesywnie zmniejsza się zadłużenie regionu. W 2014 roku dług województwa opiewał na kwotę ponad 776 mln zł, podczas gdy w ubiegłym roku wynosił już niecałe 610 mln zł.

- Znaczną część budżetu, bo blisko 534 mln zł, przeznaczono na inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową. Największą z nich była budowa dojazdu do mostu na Odrze w Brzegu Dolnym, na który wydaliśmy ponad 30 mln zł – mówi marszałek Cezary Przybylski.


Wśród zrealizowanych inwestycji znalazły się także: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce-Gawrony wraz z budową obwodnic Nieszczyc i Brodowic, przebudowa trasy Bolesławiec-Lwówek Śląski, budowa południowo-wschodniego obejścia Bolesławca czy remont drogi nr 392 Stronie Śląskie-Idzików.


Poza wydatkami na infrastrukturę, pieniądze trafiły także do innych obszarów. Na kulturę w zeszłym roku przeznaczono ponad 104 mln zł. Środki te pozwoliły nie tylko na bieżące utrzymanie 17 instytucji kultury w całym regionie, ale również na dofinansowanie inwestycji takich jak: modernizacja Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu czy unowocześnienie zaplecza scenicznego Opery Wrocławskiej. Blisko 100 mln zł wyniosły wydatki na edukację i naukę, ponad 90 mln zł na rozwój regionalny, a na ochronę zdrowia przeznaczono około 70 mln zł. Kwotę 5 mln zł samorząd przekazał na dofinansowanie budowy Ośrodka Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, a ponad 3 mln zł dotacji trafiły do Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc na zakup nowego sprzętu i modernizację oddziałów.