rozmiar czcionki: A | A | A

IV sesja Sejmiku

28.06.2024 12:03

Sejmik udzielił absolutorium Zarządowi Województwa za wykonanie budżetu w 2023 roku. Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Radni udzielili Zarządowi Województwa absolutorium za wykonanie budżetu w 2023 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 31 radnych przy braku głosów przeciw.

Na IV sesji Sejmiku ślubowanie złożyli nowi Radni Województwa Dolnośląskiego: Mateusz Jędrachowicz, Katarzyna Lubiniecka-Różyło, Przemysław Czarnecki. Gratulujemy!


W trakcie posiedzenia zaprezentowano także "Raport o stanie Województwa Dolnośląskiego za rok 2023", za który Zarząd otrzymał wotum zaufania.

Radni uchwalili Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Podjęto uchwały regulujące dotacje na ochronę zabytków.

Radna Monika Włodarczyk została Przedstawicielką Sejmiku Województwa do Rady Kuratorów Fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich.