rozmiar czcionki: A | A | A

Inauguracja Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027

27.02.2023 12:19

Członkowie oraz Obserwatorzy Komitetu Monitorującego programu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027” rozpoczęli inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego w dniu 27 lutego 2023 roku. W Komitecie Monitorującym Akty Powołania otrzymali Radni: Przewodniczący Sejmiku Andrzej Jaroch, Jacek Iwancz, Piotr Karwan, Marek Łapiński, Marek Obrębalski, Aleksander Marek Skorupa. Każdy z uczestników inauguracyjnego posiedzenia, z rąk Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego, otrzymał Akt Powołania.

Dolnoślązacy będą korzystać z rekordowego wsparcia w wysokości blisko 11 miliardów złotych według harmonogramu ogłaszanych konkursów o dofinansowanie w ramach funduszy europejskich.

Rok 2023 otwiera nowe perspektywy rozwoju Dolnego Śląska związane z wykorzystaniem środków unijnych. To blisko 11 miliardów złotych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, które zostaną przeznaczone na zrównoważony rozwój całego województwa. Przygotowanie programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 odbyło się z szerokim udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych z całego regionu. Efektem jest szeroki konsensus i program uwzględniający postulaty wielu stron gwarantujący jednocześnie sprawiedliwy dostęp do wsparcia unijnego dla całego regionu. Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie rozpoczną się w kwietniu.

Komitet Monitorujący FEDŚ – niezależne grono doradczo-opiniodawcze, w którego składzie znalazło się kilkudziesięciu przedstawicieli: m.in. Instytucji Zarządzającej Programem - Urzędu Marszałkowskiego, Instytucji Pośredniczących (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca), przedstawiciele ZIT Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego, IIT Subregionu Wrocławskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.