rozmiar czcionki: A | A | A

III sesja Sejmiku

29.05.2024 09:24

Dnia 28 maja 2024r. odbyła się III Sesja VII kadencji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Podczas sesji przeprowadzono wybory, w których wyłoniono Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Przewodniczących Komisji Stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Wiceprzewodniczącymi Sejmiku zostali Marek Łapiński, Damian Mrozek oraz Cezary Przybylski.Przewodniczącymi poszczególnych Komisji Stałych kolejno:
    Komisji Budżetu i Finansów – Adam Jaśnikowski;
    Komisji Kultury, Nauki i Edukacji – Monika Włodarczyk;
    Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Marcin Borys;
    Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki – Mirosław Lubiński;
    Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny – Kamil Barczyk;
    Komisji Rewizyjna – Marcin Krzyżanowski;
    Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Andrzej Kredkowski;
    Komisji Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji – Magdalena Piasecka;
    Komisji Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa – Małgorzata Calińska - Mayer;
    Komisji Współpracy Zagranicznej – Alina Szełemej;
    Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Ewelina Szydłowska – Kędziera.Podjęta została także decyzja dotycząca terminu wyborów do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego, które zgodnie z postanowieniem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbędą się w dniach od 2 do 22 września 2024 r.