rozmiar czcionki: A | A | A

III sesja Sejmiku Województwa – przyjęto budżet na rok 2019.

20.12.2018 20:09

Na III sesji Sejmiku Radni Województwa większością głosów przyjęli uchwałę budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego. Ślubowanie złożyło dwoje nowych Radnych Ewelina Szydłowska i Zbigniew Szczygieł.


Wybrano przedstawicieli  Sejmiku do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Radnych Marka Obrębalskiego i Piotra Karwana oraz delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - Radnych Andrzeja Kredkowskiego i Dariusza Stasiaka. Zmianie uległy składy osobowe niektórych komisji stałych Sejmiku.


Każdego roku Radni Województwa spotykają się na spotkaniu wigilijnym. Andrzej Jaroch Przewodniczący Sejmiku i Cezary Przybylski Marszałek Województwa oraz zaproszeni przedstawiciele wszystkich wyznań złożyli życzenia świąteczne i noworoczne. Radni podzielili się ze wszystkimi opłatkiem składając życzenia.