rozmiar czcionki: A | A | A

III Sejmik Żeglugi Śródlądowej

06.06.2018 16:56

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Paweł Wróblewski otworzył obrady Sejmiku Odrzańskiego - III Sejmiku Żeglugi Śródlądowej Polski. III Sejmik Żeglugi Śródlądowej – Sejmik Odrzański jest jednym z wielu wydarzeń związanych z naszą samorządową inicjatywą, czyli przyjętą w październiku 2017 roku przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego „Rezolucją ustanawiającą rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry”.

Oprócz obrad w trakcie Sejmiku Odrzańskiego zaprezentowana została wystawa zdjęć laureatów Konkursu fotograficznego -,,Moje miejsce nad Odrą w obiektywie” oraz „Z nurtem Odry przez Dolny Śląsk”. Przewodniczący Sejmiku Paweł Wróblewski uroczyście wręczył nagrodzonym laury.
W przerwie obrad odbył się również pokaz sprzętu pływającego oraz prezentacja przewodnika „Turystyka wodna Dolnego Śląska”  przygotowanego przez Dolnośląską Organizację Turystyczną.


Tematy obrad Sejmiku Odrzańskiego to m.in.: Odra i społeczność lokalna - wzajemne relacje. Postrzeganie Odry jako źródła korzyści gospodarczych  dla społeczności nadodrzańskich. Problematyka lokowania portów i przystani na rzekach z uwzględnieniem interesów samorządów lokalnych. Wielopoziomowa współpraca na rzecz transportu i trwałego wzrostu w Regionie Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. W konferencji wziął udział Marszałek Cezary Przybylski, Radni Województwa, wicemarszałek Iwona Krawczyk, a także przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych, Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry, przedstawiciele rządu i samorządów oraz eksperci i ekolodzy.   


Rok Rzeki Odry i Sejmik Odrzański to inicjatywy, które pomagają w promowaniu naszej największej rzeki, jako ważnego elementu budowania potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego w naszym regionie i poza nim. Samorządowi Województwa zależy nie tylko na promocji, ale także na realizacji wszelkich projektów związanych z przywróceniem Odrze funkcji transportowych, współgrających z inwestycjami przeciwpowodziowymi, prowadzonymi na rzece i jej dopływach. Transportowe wykorzystanie Odry zdecydowanie wpłynie na poprawę spójności terytorialnej naszego województwa i całej Polski Zachodniej. Będzie tanim i ekologicznym uzupełnieniem oferty dla transportu towarowego.

„Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”,  to projekt adresowany do dolnośląskich gmin, wspierający realizację projektów budowy lub rozwoju małej infrastruktury związanej bezpośrednio lub pośrednio z Odrą i innymi rzekami lub zbiornikami wodnymi. Konkurs „W stronę Odry” będzie dofinansowywał nagrodzone projekty sportowe i turystyczne realizowane na Odrze i jej dopływach. Dotyczyć mają one nie tylko turystyki wodnej, spływów czy zlotów, ale także najróżniejszych imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych dla mieszkańców Dolnego Śląska.