rozmiar czcionki: A | A | A

II sesja Sejmiku Województwa

30.11.2018 14:32

Sesję otworzył Przewodniczący Andrzej Jaroch. Odczytał komunikaty przewodniczącego, zatwierdzono porządek obrad, wybrano składy komisji stałych sejmiku. W trakcie ogłoszonej przerwy odbyły się pierwsze posiedzenia każdej komisji. Zgodnie ze statutem pierwsze posiedzenie komisji prowadzi Przewodniczący Sejmiku, na nim dokonuje się wyboru przewodniczącego komisji, który zwołuje i prowadzi następne posiedzenia komisji.

Powołano następujące składy osobowe stałych komisji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego VI kadencji :

Komisja Rewizyjna:
1)    Jacek Baczyński
2)    Jerzy Dec
3)    Stanisław Jurcewicz
4)    Patryk Wild
 
Komisja Uchwałodawcza, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa:
1)    Tytus Czartoryski
2)    Grzegorz Macko
3)    Damian Mrozek
4)    Jerzy Pokój
5)    Jadwiga Szeląg
6)    Patryk Wild
7)    Monika Włodarczyk

Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki:
1)    Piotr Borys
2)    Małgorzata Calińska-Mayer
3)    Jerzy Dec
4)    Stanisław Huskowski
5)    Jacek Iwancz
6)    Stanisław Jurcewicz
7)    Piotr Karwan
8)    Iwona Krawczyk
9)    Andrzej Kredkowski
10)    Paweł Kura
11)    Mirosław Lubiński
12)    Marek Łapiński
13)    Grzegorz Macko
14)    Marzena Majdzik
15)    Anna Michalska
16)    Tymoteusz Myrda
17)    Marek Obrębalski
18)    Magdalena Piasecka
19)    Cezary Przybylski
20)    Dariusz Stasiak
21)    Patryk Wild
22)    Monika Włodarczyk
23)    Teresa Zembik

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1)    Piotr Karwan
2)    Paweł Kura
3)    Aleksander Marek Skorupa
4)    Dariusz Stasiak
5)    Patryk Wild

Komisja Współpracy Zagranicznej:
1)    Wojciech Bochnak
2)    Tytus Czartoryski
3)    Jacek Iwancz
4)    Andrzej Kredkowski
5)    Paweł Kura
6)    Marek Łapiński
7)    Grzegorz Macko
8)    Marzena Majdzik
9)    Damian Mrozek
10)    Marek Obrębalski

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:
1)    Wojciech Bochnak
2)    Tytus Czartoryski
3)    Paweł Kura
4)    Anna Michalska
5)    Aleksander Marek Skorupa

Komisja Kultury, Nauki i Edukacji:
1)    Michał Bobowiec
2)    Piotr Borys
3)    Małgorzata Calińska-Mayer
4)    Tytus Czartoryski
5)    Jerzy Dec
6)    Stanisław Huskowski
7)    Jacek Iwancz
8)    Andrzej Kredkowski
9)    Marzena Majdzik
10)    Anna Michalska
11)    Damian Mrozek
12)    Jadwiga Szeląg
13)    Patryk Wild
14)    Monika Włodarczyk
15)    Marcin Zawiła
16)    Teresa Zembik

Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu:
1)    Michał Bobowiec
2)    Wojciech Bochnak
3)    Tytus Czartoryski
4)    Jacek Iwancz
5)    Piotr Karwan
6)    Iwona Krawczyk
7)    Andrzej Kredkowski
8)    Grzegorz Macko
9)    Marzena Majdzik
10)    Anna Michalska
11)    Damian Mrozek
12)    Marek Obrębalski
13)    Magdalena Piasecka
14)    Teresa Zembik

Komisja Budżetu i Finansów:
1)    Jacek Baczyński
2)    Małgorzata Calińska-Mayer
3)    Jerzy Dec
4)    Andrzej Jaroch
5)    Stanisław Jurcewicz
6)    Andrzej Kredkowski
7)    Marcin Krzyżanowski
8)    Marek Łapiński
9)    Marzena Majdzik
10)    Tymoteusz Myrda
11)    Magdalena Piasecka
12)    Cezary Przybylski
13)    Aleksander Marek Skorupa
14)    Marcin Zawiła
15)    Teresa Zembik

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny:
1)    Jacek Baczyński
2)    Małgorzata Calińska-Mayer
3)    Jacek Iwancz
4)    Andrzej Kredkowski
5)    Marcin Krzyżanowski
6)    Mirosław Lubiński
7)    Aleksander Marek Skorupa
8)    Jadwiga Szeląg
9)    Monika Włodarczyk  
10)    Teresa Zembik

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1)    Piotr Borys
2)    Małgorzata Calińska-Mayer
3)    Tytus Czartoryski
4)    Marek Obrębalski