rozmiar czcionki: A | A | A

60-lecie KGHM Polska Miedź SA

07.05.2021 12:21

Z okazji Jubileuszu 60-lecia powstania KGHM Polska Miedź S.A. Andrzej Jaroch Przewodniczący Sejmiku złożył gratulacje na ręce Marcina Chludzińskiego Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.


     Szanowny Panie Prezesie,


     już 60 lat trwa wspaniała historia firmy, którą dzisiaj ma Pan zaszczyt kierować. Razem z Wami świętujemy wspaniały, gigantyczny, narodowy, ale też globalny sukces – od początku w całości polski i dolnośląski – w wymiarze wizji, myśli technicznej i tytanicznej pracy pokoleń pracowników KGHM.
    


     Jako podmiot gospodarczy jesteście klejnotem Dolnego Śląska o kluczowym znaczeniu także dla realizowanych przez samorządy województwa zadań rozwoju społecznego i ekonomicznego. Obszar efektów wsparcia i działań KGHM w ramach strategicznej odpowiedzialności firmy za rozwój społeczny naprawdę trudno przecenić.


     To wielkie narodowe przedsięwzięcie od początku wpisuje się nie tylko w historię gospodarczą i rozwój Dolnego Śląska, ale w dużym stopniu wplata się w historię budowy samorządowej wspólnoty Polaków przybyłych na naszą piękną Ziemię po 1945 r.; w tworzenie jej kapitału społecznego, umacniania polskiej tożsamości, wspierania kultury i dobrobytu mieszkańców Dolnego Śląska.


     Jubileusz 60-lecia jest szczególną okazją, aby w swoim imieniu i radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przekazać na Pana ręce gratulacje, wyrazy naszej dumy i wdzięczności za trud budowania potęgi KGHM oraz życzenia pomyślności na przyszłość.


     Życzymy kreatywnej, wizjonerskiej odwagi i szczęścia w konsekwentnej realizacji strategii rozwoju Grupy KGHM, która umocni w przyszłości Waszą pozycję lidera branży w skali światowej. Dziesiątkom tysięcy pracowników Grupy KGHM życzę bezpiecznej, pełnej satysfakcji pracy, a  w życiu osobistym i rodzinnym przekazuję życzenia szczęścia i zdrowia.


     Niech Was nie opuszcza wsparcie Świętych Patronów i Bożej Opatrzności
    
          Z poważaniem

          Przewodniczący i Radni Województwa Dolnośląskiego