rozmiar czcionki: A | A | A

5 milionów złotych na ochronę dolnośląskich zabytków

16.07.2021 10:00

Na XXXVI sesji w dniu 15 lipca 2021 roku Radni Województwa jednomyślnie przyjęli uchwałę przekazującą 5 milionów złotych na ochronę zabytków. Pieniądze zostaną przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie naszego regionu.

Nabór wniosków trwał od 15 do 28 czerwca. Wpłynęło 308 zgłoszeń na łączną kwotę przekraczającą 39 miliony złotych. Wymogi formalne konkursu spełniło 213 wniosków, a dofinansowanie trafi ostatecznie do 93 wnioskodawców.


O dotacje mogły ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Następnie wnioski zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.


W latach 2016-2020, z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego dofinansowano 723 projekty na sumę przeszło 23 milionów złotych. W sumie, dodając także projekty dofinansowane z funduszy europejskich zrealizowano 855 inwestycji mających na celu remont, renowację, poprawę lub zmianę funkcjonalności zabytków na Dolnym Śląsku. Suma wsparcia finansowego przekroczyła 223 miliony złotych.


- Zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego traktujemy jako inwestycję w przyszłość. Z dumą pokazujemy odwiedzającym nas gościom liczne zamki, pałace, muzea i inne historyczne miejsca. Dzięki naszemu programowi będziemy mogli jeszcze długo cieszyć się pięknem miejsc, które są wizytówką naszego regionu - powiedział Tymoteusz Myrda Radny Województwa i  Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.


Przykładowe dotacje:

•    Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - ponad 13 milionów zł.

•    Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – ponad 7 milionów zł.

•    Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju ponad 5 milionów zł.

•    Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim – prawie 8 milionów zł.

•    Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5-7-9. – prawie 3 miliony zł.


lista dotacji: https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Biuro_Prasowe/Lipiec_2021/Zalacznik_lista_dotacji.xls