rozmiar czcionki: A | A | A

24 kwietnia 2013 roku w sali Sejmikowej odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

25.04.2013 08:18

Tematem obrad było wykorzystanie rzeki Odry dla celów żeglugowych, transportowych, turystycznych a także Odra z perspektywy zagrożeń powodziowych, inwestycji p/powodziowych, stopnia wykorzystania środków krajowych i możliwości wykorzystania środków UE.

W sprawach różnych Przewodniczący Lewandowski zaproponował wypracowanie stanowiska Komisji w temacie obrad. Głos zabrali: Joanna Przybyszewska (Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Rzeki Odry), Joanna Gustowska (Dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Rządzeń Wodnych we Wrocławiu), Jan Pyś (Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu), Wiesław Szymański (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu), Beata Głuchowska (Z-ca Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Środkowej Odry przy RZGW we Wrocławiu), Teresa Więckiewicz (Lobbing Odrzański) oraz radni: Tadeusz Lewandowski (Przewodniczący Komisji), Ewa Rzewuska i Marek Dyduch (Członkowie Komisji).