rozmiar czcionki: A | A | A

Załącznik nr 2

do uchwały XXXIV/1129/17

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

z dnia 14 czerwca 2017 r.

 

Harmonogram prac nad aktualizacją dokumentu strategicznego

Lp.

Działanie

Podmiot odpowiedzialny

Czas

1.        

Podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji Strategii

Sejmik Województwa

Inicjacja procesu – maj 2017 r.

 

2.        

Zebranie wniosków do projektu Strategii

Zarząd Województwa, Komitet Koordynujący

Czerwiec – lipiec 2017

3.        

Przygotowanie projektu Strategii

Zarząd Województwa

Listopad 2017 r.

4.        

1)  Przeprowadzenie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (Dział IV) w tym: prognozy oddziaływania na środowisko (Dział IV Rozdział 2)

2)  Przeprowadzenie postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko (Dział VI Rozdział 3 art. 113-117)

Zarząd Województwa

Styczeń 2018 r.

5.        

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii

Zarząd Województwa

Luty - marzec 2018 r.

6.        

Przygotowanie projektu Strategii po konsultacjach społecznych i strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa

Kwiecień 2018 r.

7.        

Przygotowanie ewaluacji ex-ante projektu Strategii

Zarząd Województwa

Maj - czerwiec 2018 r.

8.        

Przedstawienie Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego projektu Strategii

Sejmik Województwa

Lipiec 2018 r.