rozmiar czcionki: A | A | A

Współpraca Departamentu Gospodarki z Wydziałem Geodezji i Kartografii  UMWD zaowocowała stworzeniem nowego modułu w Geoportalu Województwa Dolnośląskiego. Moduł "Rewitalizacja" pozwala na zidentyfikowanie 119 gmin, które opracowały programy rewitalizacji wpisane do wykazu pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WD. Po wybraniu z mapy gminy z programem rewitalizacji, pojawiają się informacje o: tytule dokumentu, podstawie prawnej opracowania, powierzchni i liczbie mieszkańców obszaru rewitalizacji, okresie obowiązywania dokumentu oraz link do uchwały przyjmującej program. W przypadku programów opracowanych na podstawie ustawy o rewitalizacji wskazano także linki do uchwał o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji czy uchwaleniu Miejscowego Planu Rewitalizacji. Materiał powstał w ramach projektu "Programy rewitalizacji gmin II" współfinansowanego ze środków PO PT 2014-2020,

Link >>> MODUŁ REWITALIZACJA


zobacz również:

Link >>> Geoportal Dolny Śląsk

Link >>> Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL) 

Aktualności