rozmiar czcionki: A | A | A

> Czy w ramach programu rewitalizacji można ująć projekt realizowany poza obszarem rewitalizacji?

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 mówią o możliwości realizacji projektów rewitalizacyjnych poza obszarem rewitalizacji. Nie oznacza to jednak dopuszczania do realizacji jakichkolwiek projektów, ale tych, których uzasadnienie pozwoli osiągnąć cel rewitalizacji bez konieczności włączania ich w zasięg obszaru rewitalizacji. Takie uzasadnienie mogą mieć projekty społeczne dla mieszkańców z obszaru rewitalizacji, gdzie budowa/adaptacja infrastruktury na obszarze rewitalizacji jest niecelowa ze względu na położenie tej infrastruktury blisko obszaru rewitalizacji. Ma to na celu wykorzystanie istniejących zasobów infrastrukturalnych do pojawiających się potrzeb rewitalizacyjnych bez konieczności sztucznego powiększania obszaru rewitalizacji. Zatem program rewitalizacji może uwzględniać taki projekt poza obszarem rewitalizacji, ale warunkiem jest jego dobre uzasadnienie ukazujące także jego aspekty ekonomiczne.

> Gmina miała uchwalony program rewitalizacji, który zrealizowała i zakończyła w 2014 r. W dniu dzisiejszym (a więc po wejściu w życiu ustawy o rewitalizacji), chce opracować nowy program rewitalizacji. Czy nowy program rewitalizacji musi być opracowany zgodnie z ustawą o rewitalizacji jako GPR, czy może zostać opracowany w oparciu o dotychczasowe zasady? (podstawą prawną ustawa o samorządzie)

 Odp: Do końca 2023 r. mamy okres przejściowy i w tym okresie są możliwe trzy sposoby postępowania:
- gmina opracowuje program na dotychczasowych zasadach;
- gmina opracowuje program na dotychczasowych zasadach i jednocześnie program spełnia wymagania zawarte w Wytycznych  - jest to warunek konieczny w przypadku gdy gmina chce się ubiegać o środki unijne;
- gmina opracowuje program zgodnie z ustawą, a tym samym Wytycznymi.