rozmiar czcionki: A | A | A

DORADZTWO/ZESPÓŁ DS. REWITALIZACJI

ZESPÓŁ DS. REWITALIZACJI

Zespół powołany Zarządzeniem nr 9/2020 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2020 r  w ramach realizacji projektu „Programy rewitalizacji gmin II” (zmieniony Zarządzeniem nr 48/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r.), stanowiącego kontynuację współpracy w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Zespół odpowiedzialny będzie m.in. za ocenę programów rewitalizacji, wsparcie merytoryczne gmin w przygotowaniu programów rewitalizacji i prowadzeniu procesów rewitalizacji oraz informowanie o możliwości wspierania procesów rewitalizacji w gminach środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

W skład Zespołu ds. rewitalizacji wchodzą:
1) Artur Kowalik - Dyrektor Departamentu Gospodarki – Przewodniczący Zespołu;
2) Jolanta Żabska-Cichoń - Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego -
Z-ca Przewodniczącego;
3) Sebastian Habiński - Kierownik Działu Rewitalizacji i Pomocy Rozwojowej;
4) Agnieszka Ciesielska - Główny Specjalista w Dziale Rewitalizacji i Pomocy Rozwojowej;
5) Arleta Ciarczyńska - Inspektor w Dziale Rewitalizacji i Pomocy Rozwojowej;
6) Marta Przytocka - Starszy Specjalista w Dziale Rewitalizacji i Pomocy Rozwojowej;
7) Aleksandra Gancarz - Główny Specjalista w Dziale Programowania i Ewaluacji RPO;
8) Justyna Kocór - Główny Specjalista w Dziale Programowania i Ewaluacji RPO.

Doradztwo:

w ramach projektu „Programy rewitalizacji gmin II” istnieje możliwość korzystania ze wsparcia merytorycznego Zespołu ds. Rewitalizacji powołanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wsparcie udzielane jest w formie telefonicznej, mailowej, bezpośrednio w biurze projektu oraz w gminie.

Ponadto oferujemy wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zwłaszcza związanych z przygotowaniem programu rewitalizacji. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o rewitalizacji, konsultacje społeczne należy obowiązkowo przeprowadzić na dwóch etapach: 1) przed podjęciem uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie oraz 2) przed podjęciem uchwały o przyjęciu gminnego programu rewitalizacji. Pracownicy Zespołu ds. Rewitalizacji pomogą w doborze technik konsultacyjnych, uwzględniających zapisy ustawy, a także przygotowaniu i przeprowadzeniu całego procesu, włącznie z zapewnieniem podstawowych materiałów.
Zachęcamy do kontaktu!

Kontakt do zespołu projektu:

Dział Rewitalizacji i Pomocy Rozwojowej:
Sebastian Habiński - kierownik 71 776 99 54
Agnieszka Ciesielska - 71 776 98 95
Arleta Ciarczyńska - 71 776 98 94
Anna Pawlus - 71 776 94 53