rozmiar czcionki: A | A | A

DORADZTWO/ZESPÓŁ DS. REWITALIZACJI

ZESPÓŁ DS. REWITALIZACJI

Zespół funkcjonuje w UMWD od 2015 roku tj. od roku wejścia w życie ustawy o rewitalizacji. Obecny skład powołany został Zarządzeniem nr 51/2023 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2023 r.  Zespół kontynuuje współpracę z MFiPR w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Zespół odpowiada m.in. za ocenę programów rewitalizacji, wsparcie merytoryczne gmin w przygotowaniu programów rewitalizacji i prowadzeniu procesów rewitalizacji oraz informowanie o możliwości wspierania procesów rewitalizacji w gminach środkami krajowymi i zagranicznymi

W skład Zespołu ds. rewitalizacji wchodzą:

1)    Artur Kowalik - Dyrektor Departamentu Gospodarki - Przewodniczący Zespołu;

2)    Jolanta Żabska-Cichoń - Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego - Zastępca Przewodniczącego;

3)    Sebastian Habiński - Kierownik Działu Rewitalizacji i Pomocy Rozwojowej - Koordynator merytoryczny;

4)    Łukasz Kasprzak - Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki;

5)    Karolina Parkitny - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego;

6)    Iwony Blak- Inspektor, Wydział Rozwoju Regionalnego;

7)    Arleta Ciarczyńska - Główny Specjalista, Wydział Rozwoju Regionalnego;

8)    Klaudia Sadecka-Kurtiak - Główny Specjalista, Wydział Rozwoju Regionalnego;

9)    Anna Pawlus - Inspektor, Wydział Rozwoju Regionalnego;

10)   Marta Przytocka - Inspektor, Wydział Rozwoju Regionalnego;

11)   Przemysław Gałkowski - Starszy Specjalista, Wydział Rozwoju Regionalnego.

Doradztwo:

Istnieje możliwość korzystania ze wsparcia merytorycznego Zespołu ds. Rewitalizacji powołanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wsparcie udzielane jest w formie telefonicznej, mailowej, bezpośrednio w biurze projektu oraz w gminie.

Ponadto oferujemy wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zwłaszcza związanych z przygotowaniem programu rewitalizacji. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o rewitalizacji, konsultacje społeczne należy obowiązkowo przeprowadzić na dwóch etapach: 1) przed podjęciem uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie oraz 2) przed podjęciem uchwały o przyjęciu gminnego programu rewitalizacji. Pracownicy Zespołu ds. Rewitalizacji pomogą w doborze technik konsultacyjnych, uwzględniających zapisy ustawy, a także przygotowaniu i przeprowadzeniu całego procesu, włącznie z zapewnieniem podstawowych materiałów.
Zachęcamy do kontaktu!

Kontakt do zespołu projektu:

Dział Rewitalizacji i Pomocy Rozwojowej:
Sebastian Habiński - kierownik 71 776 99 54
Arleta Ciarczyńska - 71 776 98 94
Anna Pawlus - 71 776 94 53
Marta Przytocka - 71 776 98 51