rozmiar czcionki: A | A | A

 WYTYCZNE KRAJOWE I REGIONALNE

Ustawa o rewitalizacji

Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 (dotyczy woj., które ujęły rewitalizację w swoich programach)


STRONY ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR

Portal wiedzy o zarządzaniu dziedzictwem w gminach - NID

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Rewitalizacja RPO WD 2014-2020


SYSTEM ANALIZ SAMORZĄDOWYCH

Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL)

Bank Danych Lokalnych: GUS

 

ARTYKUŁY I PUBLIKACJE

REWITALIZACJA:

Miejscowy plan rewitalizacji krok po kroku

Mołdawski model rewitalizacji na tle polskich doświadczeń

Rewitalizacja. Raport o stanie polskich miast

Delimitacja krok po kroku

Gminny Program Rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców i władz lokalnych