rozmiar czcionki: A | A | A

 

WYTYCZNE KRAJOWE I REGIONALNE

Ustawa o rewitalizacji

Praktyczny komentarz do Ustawy o rewitalizacji

Wytyczne MR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania/aktualizacji programów  rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020 


REGULAMIN OCENY PROGRAMÓW REWITALIZACJI

Regulamin oceny programów rewitalizacji gmin województwa dolnośląskiego


WYKAZ PROGRAMÓW REWITALIZACJI IZ RPO WD

Wykaz Programów Rewitalizacji


SYSTEM ANALIZ SAMORZĄDOWYCH

Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL)

Bank Danych Lokalnych: GUS


STRONY ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR

Portal wiedzy o zarządzaniu dziedzictwem w gminach - NID

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Rewitalizacja RPO WD 2014-2020


ARTYKUŁY I PUBLIKACJE

REWITALIZACJA:

Rewitalizacja. Raport o stanie polskich miast

Delimitacja krok po kroku

Gminny Program Rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców i władz lokalnych