rozmiar czcionki: A | A | A

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Dodano: 21-12-2015

Szanowni Państwo, informujemy, iż w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji wnioski złożyły 83 gminy z terenu województwa. Wnioski wszystkich gmin przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Lista gmin, które otrzymają dotację opublikowana zostanie na stronie projektu.

[więcej]

REGULAMIN OCENY PROGRAMÓW REWITALIZACJI

Dodano: 17-12-2015

Informujemy, iż w dniu 8 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1536/V/15 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oceny programów rewitalizacji gmin województwa dolnośląskiego. Poniżej zamieszczamy niniejszy dokument.

[więcej]

PODSUMOWANIE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Dodano: 20-11-2015

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy wszystkim Gminom za uczestnictwo w cyklu spotkań dla potencjalnych wnioskodawców w Konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Poniżej zamieszczamy prezentacje ze spotkań

[więcej]

PRZYKŁADOWA TREŚĆ OŚWIADCZENIA DLA PKT 7.3.1 REGULAMINU

Dodano: 19-11-2015

Szanowni Państwo, w związku z prośbą, jaka pojawiła się podczas jednego ze spotkań informacyjnych, dotyczącą podania przykładowej treści oświadczenia, o którym mowa w regulaminie (pkt 7.3.1), poniżej zamieszczamy propozycję oświadczenia

[więcej]

KONKURS DOTACJI DLA GMIN NA OPRACOWANIE LUB AKTUALIZACJĘ PROGRAMÓW REWITALIZACJI

Dodano: 30-10-2015

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza Konkurs Dotacji, polegający na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy Województwa Dolnośląskiego w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji.

[więcej]

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW

Dodano: 30-10-2015

Szanowni Państwo, informujemy, iż dla potencjalnych wnioskodawców w Konkursie Dotacji zorganizowane zostaną spotkania informacyjne.

[więcej]

WYTYCZNE W ZAKRESIE REWITALIZACJI W PROGRAMACH OPERACYJNYCH NA LATA 2014-2020

Dodano: 01-10-2015

W Wytycznych sformułowano warunki, jakie muszą spełnić projekty rewitalizacyjne, by zostały zakwalifikowane do wsparcia ze środków z UE

[więcej]