rozmiar czcionki: A | A | A

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA DOTACJOBIORCÓW 22.03.2016 r.

Dodano: 03-03-2016

Szanowni Państwo, Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej zaprasza na spotkanie informacyjne dla wszystkich gmin, które otrzymały dotację w ramach projektu pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego"

[więcej]

ZASADY PROMOCJI I OZNAKOWANIA PROJEKTÓW

Dodano: 29-02-2016

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy odnośnik do zasad promocji i oznakowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Na stronie znajdą Państwo logotypy do pobrania, a także informacje na temat obowiązkowych oznaczeń jakie należy stosować w związku z realizacją projektów.

[więcej]

STANOWISKO MINISTERSTWA ROZWOJU DOTYCZĄCE ZAPISÓW ART. 52 USTAWY O REWITALIZACJI

Dodano: 02-02-2016

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w zakresie możliwości uchwalenia programu rewitalizacji poza jej reżimem po dniu jej wejścia w życie,

[więcej]

WYNIKI KONKURSU

Dodano: 28-01-2016

W dniu 28 stycznia 2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin województwa dolnośląskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

[więcej]

PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ DOTACJOBIORCÓW

Dodano: 22-01-2016

Informujemy, iż dnia 22 stycznia br. otrzymaliśmy od Ministerstwa Rozwoju uproszczoną procedurę udzielania zamówień publicznych przez gminy wybrane w konkursie. Procedura dotyczy udzielania zamówień o wartości przekraczającej 20 000 zł netto.

[więcej]

OPOWIEDZI NA PYTANIA W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O REWITALIZACJI

Dodano: 15-01-2016

W związku z pytaniami zgłaszanymi przez jednostki samorządu dotyczącymi możliwości uchwalenia i realizacji programów rewitalizacji, które pojawiły się po wejściu w życie ustawy o rewitalizacji, poniżej przedstawiamy pismo Ministerstwa Rozwoju

[więcej]

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYNAGRODZEŃ

Dodano: 13-01-2016

Informujemy, iż w ramach projektu pn „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego" możliwe jest finansowanie wynagrodzeń/dodatków do wynagrodzeń pracowników gminy w ramach umowy o pracę. Wydatkiem niekwalifikowanym jest

[więcej]