rozmiar czcionki: A | A | A

TERMIN NABORU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 - TYP B - REMONT, ODNOWA CZĘŚCI...

Dodano: 07-07-2016

Informujemy, iż w ramach Poddziałania 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 - typ B - Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie: od godz. 8.00 dnia 01 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 dnia 30 listopada 2016 r. Szczegółowe informacje

[więcej]

INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE – LISTA B

Dodano: 24-06-2016

Szanowni Państwo, przypominamy, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 zadania znajdujące się na liście B również powinny zawierać informacje na temat indykatywnych ram finansowych oraz indykatywnych wielkości środków finansowych. Dodatkowo

[więcej]

ZMIANA REGULAMINU OCENY PROGRAMÓW REWITALIZACJI

Dodano: 09-06-2016

Szanowni Państwo, dnia 08.06.2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oceny programów rewitalizacji gmin województwa dolnośląskiego.

[więcej]

NOWE TERMINY SKŁADANIA PROGRAMÓW REWITALIZACJI DO OCENY

Dodano: 13-04-2016

Zgodnie z Regulaminem oceny programów rewitalizacji gmin województwa dolnośląskiego pkt. 3.2 Kolejne terminy składania programów rewitalizacji do oceny zostaną określone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i podane do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem biegu każdego nowego terminu.

[więcej]

KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW WYKONAWCY WYBRANEGO PRZEZ GMINĘ PRZED PODPISANIEM UMOWY DOTACJI Z UMWD.

Dodano: 05-04-2016

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację od MR dotyczącą kwalifikowalności kosztów wykonawcy wybranego przez gminę przed podpisaniem umowy dotacji z UMWD.

[więcej]

STANOWISKO MR W KWESTII NAZEWNICTWA PROGRAMÓW REWITALIZACJI REALIZOWANYCH W OPARCIU O USTAWĘ O...

Dodano: 04-04-2016

Szanowni Państwo, w związku z pytaniami jakie pojawiły się w kwestii nazewnictwa programów rewitalizacji realizowanych w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, informujemy, iż zwróciliśmy się z prośbą o interpretację i zajęcie stanowiska przez Ministerstwo Rozwoju.

[więcej]

PODSUMOWANIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DLA DOTACJOBIORCÓW

Dodano: 24-03-2016

W dniu 22 marca 2016 r. zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dla gmin, które otrzymały dotację w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego”. Głównym celem spotkania było omówienie zasad prawidłowego przygotowania programu rewitalizacji.

[więcej]