rozmiar czcionki: A | A | A

ZBLIŻAJĄCY SIĘ TERMIN ZAKOŃCZENIA PROJEKTÓW.

Dodano: 16-12-2016

Szanowni Państwo, przypominamy, iż w ramach projektu umowy z gminami na opracowanie programu rewitalizacji zostały zawarte na okres niepóźnej niż do 31 grudnia 2016 r.

[więcej]

SPOTKANIA EDUKACYJNE DLA GMIN Z TERENU WOJEWÓDZTWA

Dodano: 02-11-2016

Szanowni Państwo, w listopadzie br. zaplanowano organizację trzech spotkań edukacyjnych dla gmin z terenu województwa. Spotkania będą poświęcone promowaniu podejścia do rewitalizacji w oparciu o zapisy Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz zapisy ustawy o rewitalizacji. Spotkania odbędą się w terminach: 22, 23 i 24 listopada br., o godz. 10:00 w Hotelu Śląsk przy ul. Oporowskiej 60 we Wrocławiu. Serdecznie zapraszam do udziału w jednym ze...

[więcej]

OPINIOWANIE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Dodano: 11-08-2016

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o rewitalizacji, projekt gminnego programu rewitalizacji powinien zostać zaopiniowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.

[więcej]

ZMIANA WYTYCZNYCH MINISTERSTWA ROZWOJU W ZAKRESIE REWITALIZACJI

Dodano: 08-08-2016

informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2016 r. zmianie uległy Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Aktualna wersja Wytycznych znajduje się pod niżej zamieszczonym linkiem oraz na stronie projektu w zakładce dokumenty.

[więcej]

ZMIANA REGULAMINU OCENY PROGRAMÓW REWITALIZACJI

Dodano: 27-07-2016

Szanowni Państwo, dnia 27.07.2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oceny programów rewitalizacji gmin województwa dolnośląskiego.

[więcej]

ZMIANA TERMINU REALIZACJI PROJEKTU

Dodano: 22-07-2016

W związku z procedurą obiegu dokumentów w elektronicznym systemie UMWD, zwracamy się z prośbą o składanie wniosków dotyczących przedłużenia okresu realizacji umowy w terminie minimum dwóch tygodni przed zakończeniem realizacji projektu.

[więcej]

KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTU BIEGŁEGO REWIDENTA NA ETAPIE SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO

Dodano: 22-07-2016

Zgodnie z interpretacją MR, koszt biegłego rewidenta stanowi wydatek kwalifikowany również w zakresie weryfikacji sprawozdania końcowego. Możliwe to będzie jednak w sytuacji, gdy wydatek zostanie poniesiony

[więcej]