rozmiar czcionki: A | A | A

ZMIANA REGULAMINU OCENY PROGRAMÓW REWITALIZACJI

28.12.2017 12:29

Szanowni Państwo, dnia 12 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Regulamin oceny programów rewitalizacji gmin województwa dolnośląskiego.

Nowa wersja Regulaminu została przyjęta w związku ze zmianą „Zasad IZ RPO WD dotyczących przygotowania/aktualizacji programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020” (stanowiących obecnie Załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 z dn. 10 października 2017 r.).

Regulamin wprowadza również możliwość przekazywania programów rewitalizacji w trybie ciągłym, tj. gmina może w dowolnym momencie złożyć program do zaopiniowania IZ RPO WD. Ocenę przeprowadzają pracownicy Działu Monitoringu, Pomocy Rozwojowej i Polityki Miejskiej przy zachowaniu zasady „dwóch par oczu”.

Regulamin dostępny jest w zakładce DOKUMENTY