rozmiar czcionki: A | A | A

Wyniki konkursu

14.06.2017 08:55

W dniu 14 czerwca 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie udzielenia z budżetu województwa dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin województwa dolnośląskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie województwa dolnośląskiego”, realizowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.