rozmiar czcionki: A | A | A

NOWE TERMINY SKŁADANIA PROGRAMÓW REWITALIZACJI DO OCENY

31.07.2017 09:26

Zgodnie z Regulaminem oceny programów rewitalizacji gmin województwa dolnośląskiego pkt 3.2 kolejne terminy składania programów rewitalizacji do oceny zostaną określone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i podane do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem biegu każdego nowego terminu.

W związku z powyższym wprowadzono kolejne terminy naborów programów rewitalizacji do przeprowadzenia ich oceny i weryfikacji pod względem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w pespektywie finansowej 2014-2020.

 

Terminy składania programów do oceny:

1) od dnia 4 stycznia 2016 r. do dnia 13 stycznia 2016 r.;

2) od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 24 lutego 2016 r.;

3) od dnia 11 kwietnia 2016 r. do dnia 20 kwietnia 2016 r.;

4) od dnia 23 maja 2016 r. do dnia 1 czerwca 2016 r.;

5) od dnia 13 czerwca 2016 r. do dnia 22 czerwca 2016 r.;

6) od dnia 8 lipca 2016 r. do dnia 18 lipca 2016 r.;

7) od dnia 5 sierpnia 2016 r. do dnia 17 sierpnia 2016 r.;

8) od dnia 12 września 2016 r. do dnia 20 września 2016 r.;

9) od dnia 10 października 2016 r. do dnia 19 października 2016 r.;

10) od dnia 14 listopada 2016 r. do dnia 22 listopada 2016 r.;

11) od dnia 16 grudnia 2016 r. do dnia 27 grudnia 2016 r.;

12) od dnia 16 stycznia 2017 r. do dnia 25 stycznia 2017 r.;

13) od dnia 13 lutego 2017 r. do dnia 22 lutego 2017 r.;

14) od dnia 13 marca 2017 r. do dnia 22 marca 2017 r.;

15) od dnia 18 kwietnia 2017 r. do dnia 26 kwietnia 2017 r.;

16) od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 23 maja 2017 r.;

17) od dnia 13 czerwca 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r.;

18) od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 18 lipca 2017 r.;

19) od dnia 14 sierpnia 2017 r. do dnia 22 sierpnia 2017 r.;

20) od dnia 18 września 2017 r. do dnia 27 września 2017 r.;

21) od dnia 9 października 2017 r. do dnia 18 października 2017 r.;

22) od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 22 listopada 2017 r.;

23) od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia 29 grudnia 2017 r.