rozmiar czcionki: A | A | A

NOWE TERMINY SKŁADANIA PROGRAMÓW REWITALIZACJI DO OCENY

14.03.2017 09:31

Zgodnie z Regulaminem oceny programów rewitalizacji gmin województwa dolnośląskiego pkt. 3.2 Kolejne terminy składania programów rewitalizacji do oceny zostaną określone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i podane do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem biegu każdego nowego terminu.

W związku z powyższym, wprowadzono kolejne terminy naborów programów rewitalizacji do przeprowadzenia ich oceny i weryfikacji pod względem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

Terminy składania programów do oceny:


1)    od dnia 4 stycznia 2016 r. do dnia 13 stycznia 2016 r.
2)    od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 24 lutego 2016 r.
3)    od dnia 11 kwietnia 2016 r. do dnia 20 kwietnia 2016 r.
4)    od dnia 23 maja 2016 r. do dnia 1 czerwca 2016 r.
5)    od dnia 13 czerwca 2016 r. do dnia 22 czerwca 2016 r.
6)    od dnia 8 lipca 2016 r. do dnia 18 lipca 2016 r.
7)    od dnia 5 sierpnia 2016 r. do dnia 17 sierpnia 2016 r.
8)    od dnia 12 września 2016 r. do dnia 20 września 2016 r.
9)    od dnia 10 października 2016 r. do dnia 19 października 2016 r.
10)  od dnia 14 listopada 2016 r. do dnia 22 listopada 2016 r.
11)  od dnia 16 grudnia 2016 r. do dnia 27 grudnia 2016 r.
12)  od dnia 16 stycznia 2017 r. do dnia 25 stycznia 2017 r.
13)  od dnia 13 lutego 2017 r. do dnia 22 lutego 2017 r.
14)  od dnia 13 marca 2017 r. do dnia 22 marca 2017 r.
15)  od dnia 18 kwietnia 2017 r. do dnia 26 kwietnia 2017 r.
16)  od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 23 maja 2017 r.
17)  od dnia 13 czerwca  2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r.
18)  od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 18 lipca 2017 r.
19)  od dnia 14 sierpnia 2017 r. do dnia 22 sierpnia 2017 r.