rozmiar czcionki: A | A | A

II EDYCJA KONKURSU DLA GMIN NA OPRACOWANIE LUB AKTUALIZACJĘ PROGRAMÓW REWITALIZACJI

08.03.2017 14:47

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza II edycję Konkursu, polegającego na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy Województwa Dolnośląskiego w zakresie przygotowania i aktualizowania programów rewitalizacji.

Konkurs ma na celu wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.


Wnioskodawcy: gmina miejska, miejsko – wiejska, wiejska.


Termin składania wniosków o przyznanie dotacji: do 11 kwietnia 2017 r.


Miejsce składania wniosków o przyznanie dotacji: Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami, należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej (piętro IV, pok. 411)
ul. Walońska 3-5
50 – 413 Wrocław

z dopiskiem:„Program rewitalizacji - II nabór”
 
Wartość projektu gminy: maksymalnie 100 000 PLN (w tym wkład własny gminy wynosi 10%)
Kwalifikowalność: Wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od 1 maja 2015 r., do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2017 r.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu
Formularz wniosku o przyznanie dotacji
Załącznik do formularza wniosku – Szczegółowy budżet projektu
Oświadczenie – dochód własny gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Zobacz także:
Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców