rozmiar czcionki: A | A | A

Przyjęcie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Stanowiska Negocjacyjnego Samorządu Wojewóztwa Dolnośląskiego

 

Działając na podstawie art. 14n ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, projekt „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego”, przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 5981/IV/14, z dnia 8 lipca 2014 r., został poddany procesowi zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego, znajdujące się na terenie Dolnego Śląska.

W oparciu o wnioski z przeprowadzonego procesu opiniowania przygotowano ostateczne „Stanowisko negocjacyjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego”, które zgodnie  z art. 14n ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałą nr 6069/IV/2014, z dnia 29 lipca 2014 r.  

„Stanowisko Negocjacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego” uwzględnia wszystkie merytorycznie uzasadnione opinie i uwagi zgłoszone do dokumentu przez jednostki samorządu terytorialnego, znajdujące się na terenie województwa dolnośląskiego.

Wszystkie otrzymane opinie zostały poddane analizie pod kątem ich zasadności i możliwości uwzględnienia w tekście końcowym Stanowiska.
Syntetyczny wykaz zgłoszonych opinii i uwag wraz podsumowaniem przebiegu całego procesu opiniowania dokumentu znajduje się w załączonym „Zestawieniu opinii i uwag do projektu Stanowiska Negocjacyjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego”.

W „Stanowisku negocjacyjnym Samorządu Województwa Dolnośląskiego”, wskazano najistotniejsze dla Dolnego Śląska przedsięwzięcia priorytetowe, wynikające z oczekiwań regionu wobec władz centralnych i stanowią one punkt wyjścia do negocjacji ze stroną rządową.

Pismem znak: DG-P.I.40.2.2013, L.dz. 4327/07/2014, z dnia 30 lipca 2014r., „Stanowisko negocjacyjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego”, zostało przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, celem rozpoczęcia procesu negocjacji.
Mając na względzie dotychczasową współpracę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, liczymy, iż nasze działania pozwolą na wypracowanie zgodnej do zaakceptowania przez obie strony listy przedsięwzięć, tak by Kontrakt Terytorialny, będący z założenia instrumentem partnerstwa zawierał inwestycje mające priorytetowe znaczenie zarówno dla rozwoju kraju jak i naszego województwa.

 

Stanowisko Negocjacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Załącznik do Stanowiska Negocjacyjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Zestawienie opinii i uwag do projektu Stanowiska Negocjaycjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego