rozmiar czcionki: A | A | A

W dniu 8 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 5981/IV/14 przyjął projekt „Stanowiska Negocjacyjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z treścią  dokumentu, który zawiera wykaz przedsięwzięć priorytetowych najważniejszych dla rozwoju naszego regionu.

Punktem wyjścia identyfikacji przedsięwzięć priorytetowych do objęcia projektem „Stanowiska Negocjacyjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego” dla Województwa Dolnośląskiego była Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (SRWD).

Procedura zawarcia kontraktu terytorialnego składa się z kilku etapów, jednym z nich jest  przygotowanie mandatu negocjacyjnego rządu oraz samorządu, będącego wspólną wizją rozwoju województwa dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 14n ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), zarząd województwa opracowuje projekt stanowiska, dotyczący proponowanego zakresu i treści kontraktu terytorialnego, w tym celów i przedsięwzięć priorytetowych mających istotne znaczenie dla rozwoju województwa objętego kontraktem.

Biorąc pod uwagę wszystkie informacje, sugestie oraz wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Zarząd Województwa Dolnośląskiego opracował projekt „Stanowiska Negocjacyjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego”, którego załącznikiem są uszczegółowione zapisy zaprezentowane w formie kart projektowych dla poszczególnych priorytetowych przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 14n ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju na zarząd województwa został nałożony ustawowy obowiązek przekazania dokumentu do zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego, znajdujące się na terenie województwa.

21 lipca 2014 r., w Hotelu Mercure Wrocław Centrum, plac Dominikański 1, odbędzie się konferencja dotyczącą projektu „Stanowiska Negocjacyjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego”, podczas której będzie możliwość zapoznania się z projektem dokumentu, zgłaszania uwag i opinii oraz wzięcia udziału w dyskusji.

Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń!

Prosimy o przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres: kontrakt@umwd.pl  oraz pod numer fax.  071/ 776 93 15, do dnia 17 lipca 2014 r.

Uwagi i opinie będzie można wyrazić ustnie podczas konferencji lub pisemnie do dnia 21 lipca 2014 r. Pisemne uwagi będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kontrakt@umwd.pl  


Do pobrania:

Stanowisko Negocjacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Załącznik do Stanowska Negocjacyjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Zaproszenie

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy na konferencję