rozmiar czcionki: A | A | A

Kontrakt Programowy dla Województwa Dolnośląskiego

Kontrakt programowy to rodzaj umowy pomiędzy rządem, reprezentowanym przez ministra funduszy i polityki regionalnej i zarządem województwa, w której poza wielkością środków unijnych na program regionalny uzgodnione zostały przedsięwzięcia priorytetowe, szczególnie ważne dla rozwoju regionu.

7 września br. na Forum Ekonomicznym w Karpaczu podpisany został Kontrakt Programowy dla Województwa Dolnośląskiego.

Prace nad zapisami dokumentu rozpoczęły się w marcu 2021 r. Wówczas odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie przedstawicieli Zarządu Województwa Dolnośląskiego z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wynikiem intensywnych prac jest uzgodniona przez obie strony Kontraktu ostateczna wersja dokumentu przekazana przez stronę rządową 29 sierpnia 2022 r., następnie przyjęta uchwałą przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 sierpnia 2022 r.

Podpisany, liczący prawie sto stron, dokument ustala między innymi maksymalną i minimalną kwotę dofinansowania programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych lub z budżetu państwa. Dodatkowo precyzuje także kierunki i warunki wsparcia, określa przedsięwzięcia priorytetowe, a także charakteryzuje warunki przekazywania i rozliczania środków.

Na rekordowe 10 miliardów złotych składają się ponad 1,7367 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 555 mln euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dedykowanego dla rozwoju subregionu wałbrzyskiego. Dzięki temu alokacja Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 wynosić będzie prawie 2 mld 300 mln euro.

Priorytetem Zarządu Województwa Dolnośląskiego jest zrównoważony rozwój całego regionu i niwelowanie dysproporcji wewnątrzregionalnych, w tym wspieranie rozwoju południowej części województwa.

 

Kontrakt Programowy dla Województwa Dolnośląskiego

 brak nowości na liście.