rozmiar czcionki: A | A | A

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU DFPR 2024

Szanowni Państwo, 15 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2024”.

DFPR to konkurs dla gmin, który ma na celu realizację zasady równomiernego rozwoju. Pozwala on na wsparcie gmin w realizacji zadań własnych, wpisujących się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i realizujących tym samym jej cele strategiczne. DFPR stanowi realizację uprawnień samorządu województwa do udzielania pomocy (w tym finansowej) innym jednostkom samorządu terytorialnego.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OGŁOSZENIEM O KONKURSIE

FORMULARZ WNIOSKU W RAMACH KONKURSU DFPR 2024

LISTA GMIN UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU DFPR 2024

WZÓR UMOWY

WAŻNE!!! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 5 LUTEGO 2024 r.


WEJDŹ >>>NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ZASADACH DFPR 2024 W STOSUNKU DO POPRZEDNICH EDYCJI