rozmiar czcionki: A | A | A

Szanowni Państwo,


System Ewidencji Inicjatyw Projektowych (SEIP) jest narzędziem pomocnym przy opracowywaniu nowego dolnośląskiego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym celem tego systemu  jest  rozpoznanie oczekiwań i potrzeb podmiotów  publicznych, gospodarczych i społecznych, które mogą być zrealizowane  w przyszłości na terenie Województwa Dolnośląskiego.

Zgodnie z wcześniejszą informacją, zgłaszane poprzez SEIP propozycje inicjatyw projektowych mają charakter informacyjny i służą jako materiał pomocniczy przy  opracowaniu nowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 oraz realizacji założeń Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.
Ponieważ złożenie propozycji w Systemie nie stanowi gwarancji przyjęcia projektu do realizacji i otrzymania dofinansowania, dlatego też zgłoszenie inicjatywy nie można traktować jako etapu aplikowania o środki programów operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020.

Propozycje zgłoszone do SEIP inspirują Samorząd Województwa do przekładania zapisów przyjętych w Strategii Rozwoju Województwa na konkretne rozwiązania. Do systemu wpłynęło 1401 inicjatyw o łącznej wartości ponad 47 mld PLN.

Cieszymy się, że nasza inicjatywa spotkała się z Państwa zainteresowaniem. Dziękujemy za zaangażowanie i mamy nadzieję, że nasza wspólna praca nad przyszłością regionu będzie kontynuowana przy opracowaniu zapisów regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Informacja o terminach konsultacji społecznych zostanie zamieszczona w późniejszym terminie.

Poniższe zestawienie przedstawia ilość zgłoszonych w systemie SEIP inicjatyw według celów szczegółowych Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.