rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląski Program przyjęty!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zaakceptowany przez  Komisję Europejską.

Po zakończeniu negocjacji z Komisją Europejską i przyjęciu Programu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w dniu 18 grudnia 2014 r. został przyjęty przez Komisję Europejską. Tym samym zakończył się ostatni etap prac nad tworzeniem Programu, który będzie wdrażany w województwie dolnośląskim. Oznacza to, że na Dolny Śląsk zostaną skierowane środki w wysokości 2,25 mld EUR, tj. ponad 9 mld PLN.

Efektem realizacji Programu będzie między innymi wzrost konkurencyjności i innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury transportowej, społecznej i gospodarczej, a także tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w naszym regionie.

 Zgodnie z ostatecznymi zapisami Programu, pieniądze unijne zostały podzielone w następujący sposób:
 
•OŚ PRIORYTETOWA 1 - PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE – 415,5 mln Euro;
•OŚ PRIORYTETOWA 2 - TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE – 66 mln Euro;
•OŚ PRIORYTETOWA 3 - GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – 392 mln Euro;
•OŚ PRIORYTETOWA 4 - ŚRODOWISKO I ZASOBY – 180 mln Euro;
•OŚ PRIORYTETOWA 5 – TRANSPORT – 341 mln Euro;
•OŚ PRIORYTETOWA 6 - INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ – 163 mln Euro;
•OŚ PRIORYTETOWA 7 - INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA – 61 mln Euro;
•OŚ PRIORYTETOWA 8 - RYNEK PRACY– 254 mln Euro;
•OŚ PRIORYTETOWA 9 - WŁĄCZENIE SPOŁECZNE – 144 mln Euro;
•OŚ PRIORYTETOWA 10 - EDUKACJA – 156 mln Euro;


Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020