rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2024 roku

W dniu 29 kwietnia 2024 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 8660/VI/24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2024 roku. 

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów dotyczących poprawy funkcjonowania grup odnowy wsi poprzez pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Na jego realizację w 2024 roku przeznaczono z budżetu Województwa Dolnośląskiego kwotę 400 000 zł, w ramach której wsparcie finansowe otrzymały 43 zadania publiczne zgłoszone przez organizacje pozarządowe z terenu Dolnego Śląska.

 

Załącznik:

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 8660/VI/24 rozstrzygnięcie konkursu ofert.


Rozstrzygnięcie konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2024 roku

23 kwietnia 2024 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2024 roku.

Dofinansowanie otrzymało 90 projektów, na łączną kwotę 3 266 670 zł.

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Działania te stworzą warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ich mieszkańców.


Do pobrania


Uchwała nr LXIX/1520/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2024 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2024 roku.

Termin naboru: od 29 stycznia do 16 lutego 2024 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i zasadami konkursu >>>.


Otwarty konkurs ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2024 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji zadań publicznych w ramach konkursu „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2024 roku.


Termin naboru: od 25 stycznia do 16 lutego 2024 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i zasadami konkursu >>>.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2023 roku

W dniu 9 maja 2023 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 6873/VI/23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2023 roku.

 

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów dotyczących poprawy funkcjonowania grup odnowy wsi poprzez pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Na jego realizację w 2023 roku przeznaczono z budżetu Województwa Dolnośląskiego kwotę 300 000 zł, w ramach której wsparcie finansowe otrzymały 32 zadania publiczne zgłoszone przez organizacje pozarządowe z terenu Dolnego Śląska.

 

Załącznik:

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 6873/VI/23 rozstrzygnięcie konkursu ofert.

 

Rozstrzygnięcie konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2023 roku

20 kwietnia 2023 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy
w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2023 roku.

Dofinansowanie otrzymało 81 projektów, na łączną kwotę 2 964 412 zł.

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Działania te stworzą warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ich mieszkańców.

Do pobrania

Uchwała nr LIII/1099/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2023 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2023 roku.

Termin naboru: od 23 stycznia do 10 lutego 2023 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i zasadami konkursu >>>.


„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku – rozstrzygnięcie konkursu

Sejmik Województwa Dolnośląskiego12 maja 2022 roku podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku.

Szczegółowe informacje w zakładce Konkursy.


Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku.

Termin naboru: od 27 stycznia do 24 lutego 2022 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i zasadami konkursu >>>.


„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku – rozstrzygnięcie konkursu

Sejmik Województwa Dolnośląskiego 24 czerwca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku.

Szczegółowe informacje w zakładce Konkursy.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2021 roku

W dniu 1 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3801/VI/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2021 roku.

 

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów dotyczących poprawy funkcjonowania grup odnowy wsi poprzez pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – programu Samorządu Województwa.

 

Załącznik:

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3081/VI/21 dot. rozstrzygnięcia konkursu ofert.


Otwarty konkurs ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2021r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji zadań publicznych w ramach konkursu „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2021r.

Termin naboru: od 22 marca do 14 kwietnia 2021 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i zasadami konkursu w zakładce Konkursy/ Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi.

Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku.

Termin naboru: od 15 lutego do 12 marca 2021 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i zasadami konkursu >>>.


Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2020”Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2020”.


Konkurs w naszym Województwie organizowany jest już po raz dwunasty i jest jedną z form wsparcia jakie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oferuje społecznościom lokalnym uczestniczącym w Odnowie Dolnośląskiej Wsi.
Tegoroczna edycja Konkursu zorganizowana zostanie w II kategoriach:
1.    „Najpiękniejsza Wieś”
2.    „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i zaprezentowaniu swoich osiągnięć w zakresie działań związanych z Odnową Wsi i szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich.  
Warunkiem uczestnictwa jest formalne zgłoszenie udziału przez Gminę, poprzez przesłanie do Urzędu wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
O wyborze laureatów zadecyduje Komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, dostępnym poniżej w plikach do pobrania. Ze względu na duże zmiany wprowadzone
w regulaminie, wynikające z obecnej sytuacji , prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi zapisami.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 lipca 2020r.  

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Anną Malinowską – Tel. 71- 776 96 74, adres e-mail anna.malinowska@umwd.pl

Do pobrania:

Regulamin konkursu

z formularzem zgłoszeniowym

Oświadczenie


***

„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – rozstrzygnięcie XIV edycji konkursu

 

Sejmik Województwa Dolnośląskiego 25 czerwca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2020 roku.

Szczegółowe informacje w zakładce Konkursy.


"Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi" w 2020 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi” w 2020 roku.

Termin naboru: od 2 marca do 27 marca 2020 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i zasadami konkursu >>>.


XIV edycja konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2020 roku.

Termin naboru: od 17 lutego do 17 marca 2020 roku.

Termin naboru pozostaje bez zmian, tj. do 17 marca 2020 roku.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zostały wprowadzone ułatwienia dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu.

Obecnie dopuszczone są poniższe sposoby dostarczenia wniosku:

1.    Wniosek złożony osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego do dnia 17 marca 2020.

Od poniedziałku (16 marca 2020) wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej przeniesionej obok wejścia głównego od ulicy Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14.
Więcej informacji >>>

2.    Wniosek może zostać wysłany w formie elektronicznej (ePUAP) oraz zostać wysłany pocztą do dnia 17 marca 2020.

Aby uznać, że wniosek został złożony poprawnie należy spełnić dwa warunki bezwzględnie, wniosek musi wpłynąć do UMWD przez ePUAP najpóźniej w dniu 17 marca 2020 oraz musi zostać wysłany pocztą najpóźniej w dniu 17 marca 2020 (liczy się data stempla pocztowego).

3.    W przypadku wysłania pocztą wniosku bez dostarczenia w wersji elektronicznej przez ePUAP nadal liczy się data wpływu wniosku (tj. do 17 marca 2020 roku).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i zasadami konkursu >>>.


W dniach 18-19.10.2019r.na Zamku Kliczków odbył się już po raz dziesiąty jubileuszowy Doroczny Kongres Odnowy Wsi

W dniach 18-19.10.2019r.na Zamku Kliczków odbył się już po raz dziesiąty jubileuszowy Doroczny Kongres Odnowy Wsi. 250 liderów wiejskich oraz samorządowców z całego Dolnego Śląska zjechało się w jedno miejsce, by wspólnie świętować X-lecie Odnowy Dolnośląskiej Wsi oraz  nakreślić plany na lata następne.
Wszystkich zebranych powitał pan Marcin Gwóźdź – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz pan Grzegorz Suduł – Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich
i Zasobów Naturalnych. Następnie pan Paweł Czyszczoń – Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich w krótkiej prezentacji podsumował realizację programu w ramach dziesięciu lat funkcjonowania oraz nakreślił plany na rok następny.
Część merytoryczna dwudniowego Kongresu to prezentacje zaproszonych gości, przedstawione w ramach paneli tematycznych. W ramach pierwszego panelu „Lokalny produkt” – bardzo ciekawe prezentacje przedstawili pan Eugeniusza Mientkiewicz – kucharz, krytyk kulinarny i koneser regionalnych serów, który wystąpił z prezentacją pt.  „Serowarstwo zagrodowe – szanse i zagrożenia” oraz pan Zbigniew Koźlik – szef kuchni w restauracji Hotelu Plaza we Wrocławiu z prezentacją pt. „Marketing i promocja lokalnych produktów dolnośląskich”. Drugi panel pt. „Architektura krajobrazu i środowiska oraz materialne dobra historyczne w realizacji Odnowy Wsi” dotyczył zagadnień związanych
z prawidłowym zagospodarowaniem przestrzeni wiejskiej. Swoją prezentację pt. „Miejsce krajobrazu w programie Odnowy Wsi” przedstawiły dr Irena Niedźwiecka - Filipiak oraz dr Anna Podolska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Od kilku lat Kongres Odnowy Wsi jest miejscem gdzie swoimi sukcesami chwalą się uczestnicy i laureaci min. konkursu „Piękna wieś Dolnośląska”. Tym razem przedstawione zostały sukcesy zarówno całych gmin jak i pojedynczych wsi, które na przestrzeni 10 lat funkcjonowania Odnowy Wsi dokonały na swoim obszarze wiele pozytywnych zmian.
W ramach dwóch dni Kongresu swoje sukcesy zaprezentowali: z gminy Dzierżoniów - pani Jolanta Zarzeka – zastępca Wójta oraz pan Marek Chmielewski – wójt gminy Dzierżoniów,
z Międzylesia pan Tomasz Korczak – Burmistrz gminy oraz z gminy Oborniki Śląskie pani Katarzyna Jarczewska – gminny koordynator Odnowy Wsi. Prezentację najciekawszych wsi tematycznych przedstawili – pani Ewelina Szkutnik – sołtys wsi Czaple w gminie Pielgrzymka oraz z Wolimierza w gminie Leśna - pan Szymon Surmacz – Burmistrz gminy Leśna.
Drugi dzień Kongresu to prawdziwa gratka dla sympatyków wsi tematycznych, ponieważ  swoje prezentacje w ramach panelu „Tworzenie wiosek tematycznych i kreowanie markowych produktów turystycznych” przedstawili najwybitniejsi specjaliści w Polsce w zakresie tworzenia i funkcjonowania wsi tematycznych – pan Wacław Idziak – inicjator tworzenia wsi tematycznych w Polsce oraz pan Krzysztof Margol z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA.
Kongres to nie tylko wykłady i prezentacje – to także spotkanie w jednym czasie i miejscu grupy Ludzi, którzy chcą zmienić swoje otoczenie dla siebie i innych. To miejsce wymiany doświadczeń, szukania wskazówek, podsuwania pomysłów. Nie inaczej było i tym razem. Rozmowy w kuluarach, dyskusje o nowych pomysłach na rozwój wsi, możliwościach jej specjalizacji, a także wspólna integracja sprawiły, że były to udane dwa dni.

Wszystkich prelegentom serdecznie dziękujemy za wspaniałe i niezwykle inspirujące prezentacje a uczestnikom za tak liczne przybycie- i uczestnictwo w zajęciach aż do końca. Do zobaczenia na Kongresie za rok!
Zdjęcia : Krzysztof Szustka

„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – rozstrzygnięcie XIII edycji konkursu

 

Sejmik Województwa Dolnośląskiego 19 czerwca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2019 roku.

Szczegółowe informacje w zakładce Konkursy.


XIII edycja konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2019 roku.

Termin naboru: od 11 lutego do 15 marca 2019 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i zasadami konkursu >>>.


XII edycja konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku.

Termin naboru: od 12 lutego do 12 marca 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i zasadami konkursu >>>.


„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – rozstrzygnięcie XI edycji konkursu

 

Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku. Szczegółowe informacje: www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/konkursy/ .


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”

Projekt pn. "Muzyczny piknik pod lasem promujący ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Sadków" realizowany przez Fundację na Rzecz Animacji Lokalnych Słomkowy Melonik w roku 2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”
w 2017 roku.


Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXVIII/895/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2017 roku.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2017 roku, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 1 marca - 24 marca 2017 roku.

kontakt: tel. (71) 776 97 47: Dominik Wojciechowski,

email: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl

 

1.     

1.      wzór oferty

2.      wzór oświadczeń

3.     treść uchwały nr 3389/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. zawierającej zasady udziału w konkursie i kryteria oceny ofert.

4.    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

5.      rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

 

XI edycja konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”


Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami: http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/konkursy/ .

 

Termin naboru: od 6 lutego do 6 marca 2017 roku.


Ruszył otwarty konkurs ofert - "Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi" 2016

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XL/1221/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014 - 2017, Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2016 roku.
Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Wsi Dolnośląskiej”, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 10 marca - 1 kwietnia 2016 r.


Kontakt: tel. (71) 776 98 31: Anna Karnafel, email: anna.karnafel@umwd.pl, Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl; (71) 776 96 32: Magda Szandała, email:
magda.szandala@umwd.pl; Magdalena Hutta – Kowalska, email: magdalena.hutta-kowalska@umwd.plZałączniki:
-
WZÓR OFERTY

- WZORY OŚWIADCZEŃ

- PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z KRYTERIAMI

Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi – otwarty konkurs ofert

Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi – otwarty konkurs ofert.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2013 r.

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr LXIV/1085/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2011-2013, Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”  
w 2013 r.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Wsi Dolnośląskiej”, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego
i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 22 marca - 22 kwietnia 2013 r.

Kontakt:tel. (71) 776 98 31, (71) 776 96 32:

- Anna Karnafel, email: anna.karnafel@umwd.pl,
- Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl,
- Piotr Piechota, email: piotr.piechota@umwd.pl.


PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z KRYTERIAMI (POBIERZ)

Załączniki  
WZÓR OFERTY (POBIERZ)Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs "Przyjazna Wieś"

SR KSOW w Województwie Dolnośląskim ogłasza konkurs na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany  na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

Do udziału w konkursie zapraszamy beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej, społecznej lub ekologicznej na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.
Regulamin konkursu "Przyjazna Wieś" 2012

Formularz zgłoszeniowy do konkursu "Przyjazna Wieś" 2012


 

Podróż studyjna w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi 10-12 sierpnia 2012r. województwo kujawsko – pomorskie

Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach 10-12 sierpnia 2012r. organizuje trzydniową podróż studyjną do wsi tematycznych w województwie kujawsko – pomorskim.

Jej celem jest której celem jest wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia gotowej oferty turystycznej min. w oparciu o zasoby lokalne - jako doskonałego przykładu uzyskiwania dodatkowego źródła dochodu na obszarach wiejskich poprzez realizację projektów wyróżniających wieś lub wzmacniających jej tożsamość.   W trakcie trzydniowego pobytu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się min. z budowaniem oferty wsi w oparciu o cechy wyróżniające wieś, wziąć udział w Święcie Wsi, grze terenowej typu Quest i innych atrakcjach przygotowanych przez naszych gospodarzy w poszczególnych wsiach.   Do udziału w wyjeździe serdecznie zapraszamy przedstawicieli grup odnowy wsi.   Z jednej Gminy można zgłosić przedstawicieli max z 3 sołectw, w tym sołectwo może reprezentować tylko 2 przedstawicieli – w tym 1 rezerwowy (proszę o wskazanie osoby rezerwowej w formularzu). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o ostatecznym udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń decydującym będzie fakt nie uczestniczenia we wcześniej organizowanych przez Urząd wyjazdach studyjnych do innych województw. Rezygnację z udziału w podróży można dokonać max na 7 dni przed datą wyjazdu. Organizator zapewnia transport, noclegi oraz wyżywienie w trakcie trwania podróży. Koszty ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Celem formalnego zgłoszenia prosimy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2012r.  pod nr faxu – 071 -776 94 00.


W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 071 -776 96 74

 

 

W załączeniu :

1.Formularz zgłoszeniowy

2.Program podróży


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” – nabór 2012

 

W dniu 28 czerwca 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2012 r.


Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.
 
Na mocy uchwały pomoc finansowa zostanie udzielona 86 podmiotom na łączną kwotę 399 155,00 zł.
 
Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – programu Samorządu Województwa.

Załącznik: Wyniki otwartego konkursu ofert

Odnowa Dolnośląskiej Wsi - VI edycja konkursu

Informacje dotyczące przekazania środków finansowych oraz rozliczenia przyznanej pomocy w ramach VI edycji konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.


Zgodnie z §4 ust. 1 umowy o dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, potwierdzenia dokonanych przelewów oraz dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania). Ostateczny termin złożenia wniosku o płatność upływa 7 listopada 2012 roku.


Do pobrania:
1.wzór wniosku o płatność
2.wzór zestawienia rzeczowo-finansowego
3.wskazania do opisu dokumentów finansowo-księgowych
4.wzór tablicy informacyjnej

Ogłoszenie naboru wniosków - „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr LXIV/1085/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2011-2013, Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”  w 2012 r.Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Wsi Dolnośląskiej”, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.


Termin naboru: 1 marca – 6 kwietnia 2012 r.Osobami do kontaktu są: Anna Karnafel, email: anna.karnafel@umwd.pl , Witalis Patrzałek, email: witalis.patrzalek@umwd.pl oraz Piotr Piechota, email: piotr.piechota@umwd.pl; tel. (71) 776 98-31, (71) 776 96-32


PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z KRYTERIAMI (POBIERZ)Załączniki
1. WZÓR OFERTY
2. WZÓR SPRAWOZDANIA

Nabór wniosków w konkursie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2012 roku

 


Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2012 roku.

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz podniesienie kwalifikacji mieszkańców wsi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.

Beneficjent: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska.

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu.
1.    Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł,
2.    Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,
3.    Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania. 
4.    Projekt może być realizowany tylko w jednym etapie.
5.    Okres realizacji i rozliczenia projektu do 20 grudnia 2012 roku. Za datę zakończenia realizacji projektu uznaje się datę podpisania protokołu końcowego.
6.    Zadanie może być realizowane wyłącznie przez Gminę, nie ma możliwości przekazania realizacji zadania jednostkom organizacyjnym Gminy na mocy porozumienia bądź innych ustaleń.
7.    Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie Gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.
8.    W przypadku realizacji zadań dotyczących bibliotek zlokalizowanych na obszarach wiejskich wymagane jest, aby zakup księgozbioru stanowił minimum 5% wartości projektu.

Termin naboru: 13 lutego – 16 marca 2012 r.


Wniosek należy sporządzić na wzorze udostępnionym poniżej.

Osobami do kontaktu są: Anna Karnafel, email: anna.karnafel@umwd.pl , Witalis Patrzałek, email: witalis.patrzalek@umwd.pl oraz Piotr Piechota, email: piotr.piechota@umwd.pl; tel. (71) 776 98-31, (71) 776 96-32


Dokumenty do pobrania:

POBIERZ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI (zip)


1. Zasady ubiegania się o wsparcie
2. Wzór wniosku o dofinansowanie
3. Instrukcja do wniosku
4. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy 2012 r.


Doroczny Kongres Odnowy Wsi

Doroczny Kongres Odnowy Wsi dla przedstawicieli grup odnowy wsi i gminnych koordynatorów Odnowy Dolnośląskiej Wsi 10-11 grudnia 2011r.

W dniach 10-11 grudnia br. ( sobota – niedziela) Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza na III doroczny Kongres Odnowy Wsi.


W ramach programu merytorycznego min. podsumowana zostanie realizacja programu w roku bieżącym oraz przedstawione zostaną najlepsze przykłady zrealizowanych projektów przez grupy odnowy wsi z naszego województwa.
Do udziału w kongresie serdecznie zapraszamy gminnych koordynatorów oraz przedstawicieli grup odnowy wsi - po 1 przedstawicielu z sołectwa należącego do Odnowy Dolnośląskiej Wsi, max 5-6 osób z gminy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w kongresie decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator pokrywa wszystkim uczestnikom koszty wyżywienia, natomiast ze względu na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych – 180 osobom pokrywa koszty noclegów. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału oraz którym zostanie zapewniony nocleg zostaną poinformowane o tym drogą e-mailową.

Podpisane własnoręcznie zgłoszenia proszę przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada na nr fax – 071-776 94 00.

O rezygnacji z uczestnictwa lub zgłoszonego wcześniej noclegu należy poinformować  organizatora  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia br.  

Szczegółowych informacji udziela pani Anna Malinowska – tel. 071 776 96 74.

Ze względu na prace związane z procedurą przetargową – w najbliższych dniach podane zostanie miejsce, w którym odbędzie się Kongres oraz szczegółowy program merytoryczny.


Do pobrania - formularz zgłoszeniowyPodróż studyjna w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi

Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  w dniach 4-6 listopada 2011r. organizuje podróż studyjną do województwa podkarpackiego, której celem jest wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia gotowej oferty turystycznej min. w oparciu o zasoby lokalne - jako doskonałego przykładu uzyskiwania dodatkowego źródła dochodu na obszarach wiejskich poprzez realizację projektów wyróżniających wieś lub wzmacniających jej tożsamość.  

W trakcie trzydniowego pobytu uczestnicy zapoznają się z tworzeniem produktów ekoturystycznych, w tym zielone szlaki, ekomuzea, questy -  budowaniem oferty turystycznej w oparciu o lokalne zasoby, praktykami dotyczącymi rozwoju aktywności społecznej na obszarach wiejskich- w oparciu o partnerską współpracę organizacji pozarządowych, publicznych i przedsiębiorstw.
Do udziału w wyjeździe serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych oraz  najbardziej aktywnych sołectw – formalnie zgłoszonych do Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

Z jednej Gminy można zgłosić przedstawicieli max z 3 sołectw, w tym sołectwo może reprezentować tylko 1 przedstawiciel. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o ostatecznym udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Rezygnację z udziału w podróży można dokonać max na 5 dni przed datą wyjazdu.

Wyjazd – 4 listopada w godzinach rannych, powrót 6 listopada w nocy.

Organizator zapewnia transport, noclegi oraz wyżywienie w trakcie trwania programu wyjazdu na terenie województwa podkarpackiego.

Koszty ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Celem formalnego zgłoszenia prosimy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy  w nieprzekraczalnym terminie do 27 października  br. pod nr faxu – 071 -776 94 00.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 071 -776 96 74
Szczegółowy program wyjazdu – w najbliższych dniach.


W załączeniu :
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program wizyty


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” – nabór 2011

W dniu 31 sierpnia Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2011 r.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

 

Na mocy uchwały pomoc finansowa zostanie udzielona 77 podmiotom na łączną kwotę 339 430,00 zł.

 

Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – programu Samorządu Województwa.


Załącznik: Wyniki otwartego konkursu ofert


IV POLSKI KONGRES ODNOWY WSI 9-11 czerwca 2011r. „PARTNERSTWO GMINY I SOŁECTWA W ODNOWIE WSI”

IV POLSKI KONGRES ODNOWY WSI 9-11 czerwca 2011r. „PARTNERSTWO GMINY I SOŁECTWA W ODNOWIE WSI”


Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Polskim Kongresie Odnowy Wsi organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, który odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej, gm. Świdnica.

 
Celem nadrzędnym Kongresu, realizowanego w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi, będzie ukazanie wagi współpracy gminy  i sołectwa jako istotnych partnerów w realizacji Odnowy Wsi. Przedsięwzięcie to będzie także wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy regionami i instytucjami realizującymi tę niezwykle cenną inicjatywę.

 
Do udziału w Kongresie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych, przedstawicieli grup odnowy wsi, Lokalnych Grup Działania oraz wszelkich organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 
Na zgłoszenia, dokonywane na formularzu zgłoszeniowym, czekamy do dnia 25 maja br.

„PARTNERSTWO GMINY I SOŁECTWA W ODNOWIE WSI”

Z tym przesłaniem zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w Kongresie.

Wszelkich informacji udziela pani Anna Malinowska pod nr tel. 71- 776 96 74 

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

Szkolenie dla przedstawicieli grup odnowy wsi

W dniach 13-14 maja br. w Pałacu w Krotoszycach odbyło się dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli grup odnowy wsi z zakresu pisania i zarządzania projektami. Szkolenie rozpoczął Włodzimierz  Chlebosz Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
Do udziału w szkoleniu zakwalifikowanych zostało 23 liderów wiejskich z 23 sołectw i 12 gmin.  Uczestniczy zapoznali się z zasadami pisania i zarządzania wnioskiem, w tym rozpoznaniem  i definiowaniem potrzeb, określaniem celów, planowaniem zadań i budżetu projektu.
To kolejne z cyklu szkoleń dla liderów wiejskich uczestniczących w Odnowie Dolnośląskiej Wsi zorganizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego  z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot  i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2011 r. Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr LXIV/1085/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia     28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2011-2013, Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot   i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”  w 2011 r....


PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z KRYTERIAMI (POBIERZ)


Załączniki

1. WZÓR OFERTY

2. WZÓR SPRAWOZDANIAEgzamin na Moderatora Odnowy Wsi

 
W dniu 7 maja 2011r. w Sali Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Wydział Obszarów Wiejskich organizuje egzamin na Moderatora Odnowy Wsi. Egzamin składac się będzie z dwóch częsci - teoretycznej - w formie testu oraz praktycznej - w formie poprowadzenia fragmentu warsztatu.
Egzamin rozpocznie się o godz. 9.00.
Do udziału w egzaminie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy uczestniczyli w latach poprzednich w szkoleniach z zakresu metodyki prowadzenia warsztatów dot. planowania w procesie odnowy wsi. 
Na zgłoszenia chętnych czekamy do 2 maja 2011r.
W przypadku dodatkowych pytań – proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 071- 766 96 74

Szkolenie dla przedstawicieli grup odnowy wsi – 13-14 maja 2011r.

Szkolenie dla przedstawicieli grup odnowy wsi – 13-14 maja 2011r.

W dniach 13-14 maja 2011r. w Pałacu w Krotoszycach Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Obszarów Wiejskich organizuje dwudniowe szkolenie dot. Zarządzania projektami.
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli grup odnowy wsi, które spełniają następujące warunki:
-przeszły już warsztaty dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju,
-posiadają sołecką strategię rozwoju
-nie uczestniczyły w podobnym szkoleniu w roku poprzednim
-posiadają stowarzyszenie
Do udziału w szkoleniu zapraszamy po 1 przedstawicielu z grup odnowy wsi.

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu oraz wyżywienia. Dojazd uczestników na koszt własny.

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2011r. poprzez wypełnienie, własnoręczne podpisanie formularza, udostępnionego na stronie Wydziału Obszarów Wiejskich i przesłanie go do Urzędu faksem – 071 - 776 94 00 lub zeskanowany na adres mailowy -  anna.malinowska@umwd.pl
Zgłoszenie się na szkolenie nie warunkuje zakwalifikowania się do udziału.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane zostaną o tym fakcie poinformowane drogą e-mailową.

W przypadku dodatkowych pytań – proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 071- 776 96 74

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program


Moderatorzy Odnowy Dolnośląskiej Wsi

 

W dniu 9 lutego 2011r. Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich certyfikował grupę Moderatorów Odnowy Wsi, którzy w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi posiadają aktualne  uprawnienia do prowadzenia warsztatów z zakresu opracowywania sołeckich strategii rozwoju.
Wymienieni poniżej Moderatorzy posiadają ważny Certyfikat Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego pana Włodzimierza Chlebosza:


1. Irena Krukowska – Szopa    
2. Krzysztof Szustka
3. Barbara Sulma
4. Edyta Rząsa
5. Danuta Nowak
6. Paweł Antoniewicz
7. Inga Demianiuk – Ozga
8. Marta Kamińska
9. Jolanta Pindera
10. Piotr Głowacki
11. Marta Wiśniewska – Zawierucha
12. Maciek Zawierucha
13. Gabriela Męczyńska
14. Łukasz Żuber
15. Elżbieta Jedlecka
16. Alicja Kozak
17. Bartłomiej Raczek
18. Anna Nowik
19. Zbigniew Dąbrowski
20. Ewa Górska
21. Edyta Mulka – Gonera
22. Natalia Radzimska – Liszewska
23. Agnieszka Gronowicz
24. Monika Stefaniak
25. Jerzy Stańczyk
26. Ewa Bieńkowska
27. Karolina Maciejewska
28. Magdalena Szymanek
29. Ewa Guzik

 

Szkolenie na „Moderatorów Odnowy Wsi”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego –

Wydział Obszarów Wiejskich

szkolenie na  „Moderatorów Odnowy Wsi”

 

 

            Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu na Moderatora Odnowy Wsi informujemy, że odbędzie się ono w dniach 25-27 marca br. w Pałacu Krobielowice, gm. Kąty Wrocławskie.

Pozostałe warunki uczestnictwa pozostają bez zmian.

W przypadku dodatkowych pytań – prosimy o kontakt z p. Anną Malinowską – tel. 71- 776 96 74

Szkolenie na „Moderatorów Odnowy Wsi”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego –

Wydział Obszarów Wiejskich

ogłasza nabór na

szkolenie na  „Moderatorów Odnowy Wsi”

 

 

            Osoby zakwalifikowane do udziału w cyklu, zostaną przeszkolone w zakresie idei Odnowy Wsi, zasad planowania przestrzeni wiejskiej, inwentaryzacji zasobów kultury materialnej oraz metodyki Odnowy Wsi i przygotowywania oraz przeprowadzania warsztatów dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich chętnych, którzy wyrażają chęć pracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym przedstawicieli LGD, stowarzyszeń, organizacji  i instytucji działających na obszarach wiejskich. Biorąc pod uwagę charakter pracy zależy nam w szczególności na zgłaszaniu się osób, dla których ważna jest praca społeczna oraz posiadają udokumentowaną wiedzę w zakresie szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich.

 

Kandydaci zgłoszeni na szkolenia powinni posiadać następujące kwalifikacje:

 

1.    dobra znajomość tematyki związanej z Odnową Wsi, problematyki rozwoju obszarów wiejskich, zagadnień rozwoju   lokalnego i regionalnego,

2.    potwierdzone doświadczenie trenerskie w zakresie prowadzenia zajęć, warsztatów
nt. rozwoju  
obszarów wiejskich,

3.    potwierdzony udział w organizacjach i przedsięwzięciach społecznych,

4.    umiejętności interpersonalne (komunikowania się, motywowania i inspirowania, rozwiązywania konfliktów),

 

Do udziału w szkoleniu, spośród wszystkich zgłoszonych, zakwalifikowanych zostanie max 25 osób. Szkolenie zakończy się egzaminem kwalifikacyjnym.

 

Szkolenie odbędzie się w dniach 25-27.03.2011r. Miejsce szkolenia  (poza Wrocławiem) podane zostanie w najbliższym czasie. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu oraz noclegów. Organizator zapewnia wyżywienie oraz kadrę wykładowców.

Uczestnicy szkolenia, którzy pozytywnie ukończą cykl szkoleniowy i egzamin kwalifikacyjny,  otrzymają Certyfikat Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz tytuł Moderatora Odnowy Wsi.

 

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2011r. poprzez wypełnienie FORMULARZA (POBIERZ) , udostępnionego na stronie Wydziału Obszarów Wiejskich i przesłanie go do Urzędu faksem – 71 - 776 94 00 lub na adres mailowy -  anna.malinowska@umwd.pl

 

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć list motywacyjny wraz z CV i kopiami, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, dokumentów - certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach, organizacjach społecznych itp.

 

W przypadku dodatkowych pytań – proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 71- 766 96 74

 

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2010” – harmonogram wyjazdów Komisji

W dniu 22 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2010”.
Na posiedzeniu ustalone zostały terminy wizji terenowych komisji konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2010”, które odbędą się zgodnie z załączonym harmonogramem w terminach od 29 czerwca br. do 30 lipca br.

Harmonogram (pobierz)

Podróż studyjna pn. „Wsie tematyczne” w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi

W dniach 10-12 czerwca br. Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował 3-dniową podróż studyjną dla liderów Odnowy Wsi do wsi tematycznych w województwie zachodniopomorskim.
Celem podróży było przybliżenie jej uczestnikom idei tworzenia wsi tematycznych jako miejsca rozrywki, edukacji i rozwoju kreatywności i co najważniejsze – źródłem dodatkowych dochodów dla ich mieszkańców. O tym był min. wykład pana Wacława Idziaka twórcy wsi tematycznych w Polsce, z którym spotkaliśmy się we wsi Podgórki.
5 odwiedzonych wsi – to 5 różnych pomysłów na wieś, by stała sie ona miejscem wyjątkowym, o indywidualnym charakterze, gdzie poprzez zabawę i naukę uczymy się wzajemnie kreatywnego spojrzenia na świat, i co istotne, na to co mamy dookoła w naszych miejscowościach, a co można wykorzystać do  dalszego ich rozwoju.
W Sierakowie Sławieńskim – wsi Hobbitów – mieszkańcy wsi zaprosili nas do magicznego świata Bilbo Bagginsa, opisanego przez Tolkiena.  Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w warsztatach filcowania wełny a na koniec w niezwykłej wędrówce celem zdobycia magicznego pierścienia.
Paproty- wies labiryntów – to miejsce położone na torfowych łąkach, na którym pną się w górę ściany wierzbowego labiryntu. Oprócz wędrówki przez labirynt, uczestnicy mieli okazję zdobyć Labiryntową Wieże, wspiąć się na Piaskową Górę oraz postrzelać z balonowej katapulty.
Podgórki – wieś bajek i rowerów – dała uczestnikom podróży możliwość zagrania w discgolfa. Odwiedziliśmy także chatkę Rumcajsa i Hanki, pasiekę Gucia oraz pracownię Lepigliny gdzie można było własnoręcznie ulepić sobie pamiątkę z tego niezwykłego miejsca. Dodatkową atrakcją były zajęcia z malowania na folii.
Dąbrowa – wioska zdrowego życia – to wieś, której korzenie sięgają średniowiecza, dlatego też  mieszkańcy opowiedzieli nam i zaprezentowali jak w tamtej epoce wykorzystywano siły natury, jak mierzono i ważono, jakich ziół używano do leczenia. Uczestnicy na “Wesołej Łączce” mieli okazję postrzelać z łuku, odlać sobie pamiątkę z cyny.
Iwięcino – wieś końca świata – położona na końcu świata, dalej już tylko bagna i morze. Temat wsi został zaczerpnięty od malowidła “Sądu Ostatecznego” na deskach stropowych miejscowego kościoła. Uczestnicy podróży wzięli udział w zajęciach czerpania papieru, pisania gęsim piórem a także wykonania pajączków ze słomy.
Celem nadrzędnym tego wyjazdu była integracja jej uczestników, wzajemne poznanie się, wymiana doświadczeń zarówno pomiędzy sobą jak i mieszkańcami odwiedzanych wsi -  i wg opinii liderów- cel ten został osiągnięty.

Szkolenie dla przedstawicieli grup odnowy wsi 24-25 czerwca 2010r.


W dniach 24-25 czerwca 2010r. w Pałacu w Krobielowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje dwudniowe szkolenie dot. Zarządzania projektami.
Szkolenie skierowane jest w pierwszej kolejności do przedstawicieli grup odnowy wsi, które uczestniczyły (na podstawie list obecności) w cyklu szkoleń dot. zakładania stowarzyszeń oraz pisania projektów organizowanych przez Urząd Marszałkowski w marcu i kwietniu.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy po 1 przedstawicielu z grup odnowy wsi z terenu.
Organizatorzy pokrywają koszty noclegu oraz wyżywienia. Dojazd uczestników na koszt własny.

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2010r. poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej i przesłanie go do Urzędu faksem – 071 - 776 94 00 lub na adres mailowy -  anna.malinowska@dolnyslask.pl
Dokonanie formalnego zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na listę uczestników. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie udziału w szkoleniu.

W przypadku dodatkowych pytań – proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 071- 766 96 74

1. Formularz zgłoszeniowy do pobrania


Uroczyste wręczenie Certyfikatów Moderatorom Odnowy Wsi Mościsko, 26 maja 2010r.

W dniu 26 maja 2010r. w Mościsku w gminie Dzierżoniów odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów Moderatorom Odnowy Wsi. Certyfikaty wręczał Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego pan Stanisław Longawa.
Nowi Moderatorzy Odnowy Wsi przeszli kilkudniowe szkolenie z zakresu idei Odnowy Wsi, zasad planowania przestrzeni wiejskiej, inwentaryzacji zasobów kultury materialnej oraz metodyki Odnowy Wsi. I co najważniejsze – pomyślnie zdali egzamin uprawniający ich do przeprowadzania warsztatów dla sołectw uczestniczących w Odnowie Wsi z zakresu opracowania sołeckich strategii rozwoju.
Uroczystość wręczenia Certyfikatów Moderatorom w Mościsku odbyła się w ramach programu wizytą międzynarodowej komisji Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu, która w tym dniu odwiedziła gminę Dzierżoniów zgłoszoną do konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2010.

Podróż studyjna w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi „Wsie tematyczne” 10-12 czerwca 2010r.

Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach 10-12 czerwca 2010r. organizuje podróż studyjną do województwa zachodniopomorskiego, której celem jest wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia i funkcjonowania wsi tematycznych, jako jednej z metod pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu na obszarach wiejskich poprzez realizację projektów wyróżniających wieś lub wzmacniających jej tożsamość.  
Uczestnicy podróży będą mogli zapoznać się także z zasadami funkcjonowania Odnowy Wsi w aspekcie tworzenia wsi tematycznych oraz tworzenia i funkcjonowania lokalnych organizacji działających na obszarach wiejskich.
Trzydniowa podróż obejmie obszar 5 wsi tematycznych województwa zachodnipomorskiego.
Do udziału w wyjeździe serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych oraz  najbardziej aktywnych sołectw – formalnie zgłoszonych do Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

Z jednej Gminy można zgłosić przedstawicieli max z 2 sołectw, w tym sołectwo może reprezentować tylko 1 przedstawiciel. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o ostatecznym udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Rezygnację z udziału w podróży można dokonać max na 7 dni przed datą wyjazdu.

Organizator zapewnia transport, noclegi oraz wyżywienie w trakcie trwania podróży.

Koszty ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Celem formalnego zgłoszenia prosimy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja  br. pod nr faxu – 071 -776 94 00.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 071 -776 96 74

W załączeniu:

Program podróży

Formularz zgłoszeniowy

Piękna Wieś Dolnośląska 2010

 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2010”.
Konkurs w naszym Województwie organizowany jest już po raz drugi i jest jedną z form wsparcia jakie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oferuje społecznościom lokalnym uczestniczącym w Odnowie Dolnośląskiej Wsi.
Konkurs ma  na celu wyłonienie i promowanie najlepszych wzorcowych działań, przedsięwzięć zrealizowanych na terenach wiejskich, ma także inspirować i stworzyć płaszczyznę wymiany doświadczeń.
Konkurs opiera się na założeniu, że na rozwój wsi doskonale wpływa zdrowa rywalizacja oparta na dobrym przykładzie.
Tegoroczna edycja Konkursu zorganizowana zostanie w IV kategoriach:
1. „Najpiękniejsza Wieś”
2. „Najpiękniejsza Zagroda”
3. „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”
4. „Najlepszy start w Odnowie Wsi”.

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i zaprezentowaniu swoich osiągnięć w zakresie działań związanych z Odnową Wsi i szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich. 
Warunkiem uczestnictwa jest formalne zgłoszenie udziału przez Gminę, poprzez przesłanie do Urzędu wypełnionego formularza zgłoszeniowego. O wyborze laureatów zadecyduje Komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 28 maja 2010r.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – Tel. 071- 776 96 74
 

Do pobrania:

Regulamin konkursu


Formularz zgłoszeniowy

 

 

Szkolenie dla przedstawicieli grup odnowy wsi – 29-30 kwietnia 2010r.

W dniach 29-30 kwietnia 2010r. w Hotelu AGAT w Szklarskiej Porębie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje dwudniowe szkolenie dot. zakładania stowarzyszeń oraz pisania projektów.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli grup odnowy wsi, które przeszły już warsztaty dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju, posiadają taką strategię oraz na ich terenie nie funkcjonują stowarzyszenia odnowy lub rozwoju wsi.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy po 1 przedstawicielu z grup odnowy wsi z terenu byłego województwa jeleniogórskiego.

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu oraz wyżywienia. Dojazd uczestników na koszt własny.

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2010r. poprzez wypełnienie formularza, udostępnionego na stronie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich    i przesłanie go do Urzędu faksem – 071 - 776 94 00 lub na adres mailowy -  anna.malinowska@dolnyslask.pl

Dokonanie formalnego zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na listę uczestników. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie udziału       w szkoleniu.W przypadku dodatkowych pytań – proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 071- 766 96 74


Załączniki do pobrania

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program szkolenia

Szkolenie dla przedstawicieli grup odnowy wsi – 22-23 kwietnia 2010r.


W dniach 22-23 kwietnia 2010r. w Willi Zameczek w Polanicy Zdrój Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje dwudniowe szkolenie dot. zakładania stowarzyszeń oraz pisania projektów.
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli grup odnowy wsi, które przeszły już warsztaty dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju, posiadają taką strategię oraz na ich terenie nie funkcjonują stowarzyszenia odnowy lub rozwoju wsi.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy po 1 przedstawicielu z grup odnowy wsi z terenu byłego województwa wałbrzyskiego.

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu oraz wyżywienia. Dojazd uczestników na koszt własny.

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2010r. poprzez wypełnienie formularza, udostępnionego na stronie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich i przesłanie go do Urzędu faksem – 071 - 776 94 00 lub na adres mailowy -  anna.malinowska@dolnyslask.pl

 

W przypadku dodatkowych pytań – proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 071- 766 96 74

1. Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

2. Program (pobierz)Tytuł szkolenia z zakresu Prawne aspekty zakładania organizacji

Tytuł szkolenia Prawne aspekty zakładania organizacji
Trener Lesław Czernik
Miejsce Willa Zameczek w Polanicy Zdrój
  22 kwietnia 2010 roku
09.30-10.00 Rejestracja uczestników szkolenia
10.00 -11.30 Przedstawienie programu i celu szkolenia
Poznanie uczestników.
Wprowadzenie w aspekty prawne, poprzez poznanie:
· aktów prawnych;
· podstaw prawnych funkcjonowania organizacji;
· procedur zakładania organizacji;
Rodzaje i różnice pomiędzy organizacjami pozarządowymi;
11.30-11.45 Przerwa na kawę
11.45-13.15 Jak założyć organizację (stowarzyszenie, fundację)
Rola i znaczenie statutu.
Budowa statutu.
Organizacja spotkań, w tym walnego zebrania członków (zawiadomienia, programy WZC).
13.15-14.15 Przerwa obiadowa
14.15-15.45 Zasady procedowania i podejmowania decyzji w organizacji.
15.45-16.00 Przerwa na kawę
16.00-17.30 Przygotowywanie kluczowych dokumentów (protokoły, uchwały, formularzy do KRS-u) niezbędnych do rejestracji organizacji.
17.30 Zakończenie szkolenia

Szkolenie dla przedstawicieli grup odnowy wsi 5-6 marca 2010r. „Wrzosówka”

W dniach 5-6 marca 2010r. w gospodarstwie agroturystycznym „Wrzosówka” w Chocianowie odbyło się pierwsze z cyklu 4 szkoleń dla przedstawicieli grup odnowy wsi z zakresu zakładania stowarzyszeń oraz pisania projektów.
W szkoleniu udział wzięło 20 uczestników z 19 sołectw byłego województwa  legnickiego.
W trakcie dwudniowych zajęć warsztatowych uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami założenia i funkcjonowania stowarzyszeń, w tym przygotowywania kluczowych dokumentów niezbędnych do rejestracji i działalności organizacji oraz  zarządzaniem projektami. Kolejne szkolenie, dla przedstawicieli grup odnowy wsi z byłego województwa wrocławskiego odbędzie się w dniach 26-27 marca br. w gospodarstwie agroturystycznym „Grabownica” w Grabownicy, w gminie Krośnice. 
Serdecznie zapraszamy.

Szkolenie na Moderatora Odnowy Wsi - podsumowanie

W dniach 26-28.02.2010r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym wKrzyżowej odbyło się szkolenie na Moderatorów Odnowy Wsi zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkolenie skierowane było do osób, które wspierać będą lokalne społeczności w planowaniu i realizacji oddolnych inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia mieszkańcom w swoich małych Ojczyznach w ramach warsztatów dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju. W szkoleniu, po wstępnej selekcji,  ogółem udział wzięło 17 osób, a  do egzaminu końcowego zgłosiło się 15 osób.
Uczestnicy szkolenia zapoznali się z tematyką dot. idei Odnowy Wsi,zasad planowania przestrzeni wiejskiej, inwentaryzacji zasobów kultury materialnej oraz metodyki Odnowy Wsi i przygotowywania oraz przeprowadzania warsztatów dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju.
Uroczystym momentem pierwszego dnia szkolenia było wręczenie przez pana Stanisława Longawę – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Certyfikatów dla Moderatorów Odnowy Wsi, którzy pozytywnie zdali egzamin w roku ubiegłym.
Specjalne Certyfikaty z tytułem Eksperta ds. Odnowy Wsi otrzymali panowie Lesław Czernik oraz Piotr Bębenek - Moderatorzy Odnowy Wsi z województwa opolskiego, którzy od prawie dwóch lat wspierają Odnowę Dolnośląskiej Wsi min. poprzez szkolenia moderatorów dolnośląskich.
Szkolenie zakończone zostanie egzaminem, a osoby, które ukończą go z pozytywnym skutkiem uzyskają Certyfikat Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego.

IX Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich

Po raz kolejny Fundacja Wspomagania Wsi organizuje coroczne spotkanie organizacji wiejskich w Marózie, które w tym roku odbędzie się pod hasłem „Małe dzieci – wychowanie-edukacja-internet”.
Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie tematyce edukacji najmłodszych - dzieci od 0 do 10 lat oraz praktycznego wykorzystania Internetu w organizowaniu wczesnej edukacji.

Poprzez wykłady i warsztaty Organizatorzy maja zamiar:

przekonać uczestników, że inwestowanie w małe dzieci opłaca się nie tylko rodzicom, ale przede wszystkim całej społeczności lokalnej;
zachęcić do rozpoczęcia różnorodnych działań na rzecz dzieci, pokazać rozmaite ich formy, np. zakładanie przedszkoli, organizowanie grup zabawowych dla maluchówi ich rodziców, zajęć prowadzonych m.in. metodą projektową, włączenie pokolenia babć i dziadków w działania edukacyjne, a także radzenie sobie ze specyficznymi problemami wychowawczymi;
zachęcić do zaangażowania w takie działania nie tylko organizacje pozarządowe, ale także władze gminy, świetlice, biblioteki, parafie,
zwrócić uwagę na fakt, że faktyczne bariery społeczne i edukacyjne da się najskuteczniej i najtaniej zniwelować pracując właśnie z najmłodszymi dziećmi. Każde działanie wyrównujące szanse, adresowane do młodzieży w wieku szkolnym jest trudniejsze - o czym doskonale wiedzą nauczyciele i działacze społeczni;
wreszcie pokazać sposoby wykorzystania komputerów i Internetu (m. in. znajdywania potrzebnych informacji, nawiązywania kontaktów, komunikacji, promocji działań, tworzenia kampanii społecznych, projektowania ulotek/plakatów itp. Poruszymy też tematy korzystania z komputerów i Internetu przez najmłodszych: wartych polecenia programów edukacyjnych i stron internetowych, bezpieczeństwa dzieci korzystających z Internetu, polecanych i niepolecanych praktyk.


Szczegółowe informacje dot. udziału, programu, itp. znajdują się na stronie http://www.ww.org.pl/strona.php?p=2585

Szkolenie dla przedstawicieli grup odnowy wsi – 26-27 marca 2010r.

W dniach 26-27 marca 2010r. w Zagrodzie „Grabownica” w Grabownicy, gmina Krośnice  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje dwudniowe szkolenie dot. zakładania stowarzyszeń oraz pisania projektów.
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli grup odnowy wsi, które przeszły już warsztaty dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju, posiadają taką strategię oraz na ich terenie nie funkcjonują stowarzyszenia odnowy lub rozwoju wsi.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy po 1 przedstawicielu z grup odnowy wsi z terenu byłego województwa wrocławskiego.

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu oraz wyżywienia. Dojazd uczestników na koszt własny.

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2010r. poprzez wypełnienie formularza, udostępnionego na stronie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich i przesłanie go do Urzędu faksem – 071 - 776 94 00 lub na adres mailowy -  anna.malinowska@dolnyslask.pl

W przypadku dodatkowych pytań – proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 071- 766 96 74

1. Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
2. Program szkoleniowy (pobierz)

Szkolenie dla przedstawicieli grup odnowy wsi – 5-6 marca 2010r.

W dniach 5-6 marca 2010r. w Gospodarstwie Rolno-Ekologicznym „Wrzosówka” w Chocianowie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje dwudniowe szkolenie dot. zakładania stowarzyszeń oraz pisania projektów.


Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli grup odnowy wsi, które przeszły już warsztaty dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju, posiadają taką strategię oraz na ich terenie nie funkcjonują stowarzyszenia odnowy lub rozwoju wsi. Do udziału w szkoleniu zapraszamy po 1 przedstawicielu z grup odnowy wsi z terenu byłego województwa legnickiego.

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu oraz wyżywienia. Dojazd uczestników na koszt własny.

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2010r. poprzez wypełnienie formularza, udostępnionego na stronie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich i przesłanie go do Urzędu faksem – 071 - 776 94 00 lub na adres mailowy -  anna.malinowska@dolnyslask.pl

W przypadku dodatkowych pytań – proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 071- 766 96 74

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2. PROGRAM SZKOLENIA

Nabór na szkolenie na „Moderatorów Odnowy Wsi”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego –
Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich
ogłasza nabór na szkolenie na  „Moderatorów Odnowy Wsi”


Osoby zakwalifikowane do udziału w cyklu, zostaną przeszkolone w zakresie idei Odnowy Wsi, zasad planowania przestrzeni wiejskiej, inwentaryzacji zasobów kultury materialnej oraz metodyki Odnowy Wsi i przygotowywania oraz przeprowadzania warsztatów dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju w ramach „Odnowy Dolnośląskiej”.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz ich jednostek terenowych na Dolnym Śląsku. Biorąc pod uwagę charakter pracy zależy nam w szczególności na zgłaszaniu się osób, dla których ważna jest praca społeczna oraz posiadają udokumentowaną wiedzę w zakresie szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich.

Kandydaci zgłoszeni na szkolenia powinni posiadać następujące kwalifikacje:

1. dobra znajomość tematyki związanej z Odnową Wsi, problematyki rozwoju obszarów wiejskich, zagadnień rozwoju   lokalnego i regionalnego,
2. potwierdzone doświadczenie trenerskie w zakresie prowadzenia zajęć, warsztatów
nt. rozwoju  obszarów wiejskich,
3. potwierdzony udział w organizacjach i przedsięwzięciach społecznych,
4. umiejętności interpersonalne (komunikowania się, motywowania i inspirowania, rozwiązywania konfliktów),

Do udziału w szkoleniu, spośród wszystkich zgłoszonych, zakwalifikowanych zostanie max 25 osób. Szkolenie zakończy się egzaminem kwalifikacyjnym.

Szkolenie odbędzie się w dniach 26-28.02.2010r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej.  Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu oraz noclegów. Organizator zapewnia wyżywienie oraz kadrę wykładowców.
Uczestnicy szkolenia, którzy pozytywnie ukończą cykl szkoleniowy i egzamin kwalifikacyjny,  otrzymają Certyfikat Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz tytuł Moderatora Odnowy Wsi. Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.02.2010r. poprzez wypełnienie formularza, udostępnionego na stronie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich i przesłanie go do Urzędu faksem – 071 - 776 94 00 lub na adres mailowy -  anna.malinowska@dolnysklask.pl

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć list motywacyjny wraz z CV i kopiami, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, dokumentów - certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach, organizacjach społecznych itp.

W przypadku dodatkowych pytań – proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 071- 766 96 74

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

System sprawozdawczości w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi


W ramach funkcjonowania Odnowy Dolnośląskiej Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w roku bieżącym wprowadza system sprawozdawczości z wykonania przedsięwzięć zrealizowanych przez uczestników odnowy wsi w roku 2010.


Zgodnie z zasadami Odnowy, każde sołectwo i gmina – formalny uczestnik Odnowy Dolnośląskiej Wsi jest zobligowany do przygotowania i przekazania do Urzędu Sprawozdania z realizacji swoich przedsięwzięć w ramach Odnowy.
Sprawozdania sołeckie – wypełniają grupy odnowy wsi , natomiast gminne – koordynator gminny na podstawie sprawozdań sołeckich.
W załączeniu – formularze sprawozdań sołeckich i gminnych za rok 2010 wraz z instrukcją wypełnienia.


Termin nadsyłania wypełnionych sprawozdań za rok bieżący– styczeń 2011r.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt – Anna Malinowska tel. 071 776 96 74.

Pliki do pobrania:

1.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ODNOWY WSI  W ROKU 2010
2.Instrukcja wypełniania sprawozdania sołeckiego z działań Odnowy Wsi za 2010r.
3.Sprawozdanie gminy z przebiegu odnowy wsi w  roku  2010

Doroczny Kongres Odnowy Wsi dla liderów ...

Doroczny Kongres Odnowy Wsi dla liderów wiejskich i gminnych koordynatorów Odnowy Dolnośląskiej Wsi

Zamek Książ, 12-13 grudnia 2009


W dniach 12-13 grudnia br. na Zamku Książ Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego organizuje I doroczny Kongres Odnowy Wsi.

Tematyka organizowanego przedsięwzięcia dotyczyć będzie podsumowania I roku funkcjonowania Odnowy Dolnośląskiej Wsi, przedstawienia założeń na rok następny, przybliżenia funkcjonowania regionalnych programów odnowy wsi w innych województwach.  W ramach programu konferencji zaprezentowane zostaną najlepsze przykłady odnowy wsi z województw opolskiego, śląskiego, kujawsko – pomorskiego.

Do udziału w kongresie zapraszamy gminnych koordynatorów oraz po 1 przedstawicielu z 3-4 najaktywniejszych sołectw z terenu Gminy należących do Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

Zgłoszenia proszę przesyłać na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w kongresie decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator pokrywa wszystkim uczestnikom koszty wyżywienia, natomiast ze względu na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych – pierwszym 150 osobom pokrywa koszty noclegów. Lista osób, którym zostaną pokryte koszty noclegów zostanie zamieszczona na stronie www.


Zgłoszenia proszę przesyłać na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w kongresie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela pani Anna Malinowska – tel. 071 776 96 74.


Do pobrania:

1. Program

2. Formularz zgłoszeniowy
Podsumowanie konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2009

Podsumowanie konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2009
21 listopada br. w Mościsku w gminie Dzierżoniów odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom I edycji konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2009”.
Wszystkim laureatom nagrody wręczali pan Stanisław Longawa – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, pan Wojciech Smoliński – Wice przewodniczący Sejmiku Województwa oraz pan Bogusław Wijatyk -  Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Celem zorganizowanego Konkursu było wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych, najbardziej innowacyjnych  i wzorcowych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich.  Opierając się na założeniu, iż na wsi najlepiej działa zdrowa rywalizacja oparta na dobrym przykładzie – Konkurs  zmobilizował sołectwa do realizacji przedsięwzięć, które w innej sytuacji by nie powstały lub ich zakres byłby znacznie mniejszy. Zorganizowany został w trzech kategoriach : „Najpiękniejsza Wieś”, „Najpiękniejsza Zagroda” oraz „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi
 Do udziału w tegorocznej, pierwszej edycji konkursu, zgłosiły się ogółem 44 sołectwa z 28 gmin, w tym 14 wsi w kategorii "Najpiękniejsza wieś", 14 zagród do kategorii "Najpiękniejsza zagroda” oraz 19 projektów do kategorii "Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi".
Zgłoszone projekty charakteryzowały się dużą pomysłowością, a przede wszystkim oddolnością. Powstały one w wyniku dużej aktywności i  nakładu pracy mieszkańców. I co najistotniejsze – montaż finansowy obejmował przede wszystkim środki uzyskane ze źródeł krajowych, w tym składki, loterie, granty, co świadczy o aktywności i umiejętnościach mieszkańców w pozyskiwaniu źródeł finansowania swoich projektów. Zgłoszone sołectwa to miejscowości, w których odnowa wsi istnieje od lat. Mieszkańcy z własnej inicjatywy zrealizowali szereg wspaniałych projektów. W każdej z nich istnieją liczne organizacje lokalne zgodnie ze sobą współpracujące na rzecz swojej miejscowości.
Nagrodzone zagrody to 3 odmienne przykłady gospodarstw jakie można odnaleźć w każdej  wsi. Wśród nagrodzonych były dwa odmienne gospodarstwa agroturystyczne oraz wspaniale prowadzone nowoczesne wielopokoleniowe gospodarstwo rolne Mościsko w gminie Dzierżoniów – laureat I miejsca w kategorii „Najpiękniejsza Wieś” oraz gospodarz uroczystości - to wieś niezwykła, wieś piękna swoimi mieszkańcami. Na najwyższe uznanie zasługuje tu przede wszystkim aktywność mieszkańców skupionych   w wielu idealnie współpracujących ze sobą organizacjach. Cechą charakterystyczną Mościska jest też planowanie swojego rozwoju, systematyczna realizacja założonych sobie celów, a także koordynacja działalności wszystkich organizacji we wsi. W ciągu roku realizowanych jest kilkanaście projektów, nie tylko zmieniających oblicze wsi ale  tez wzmacniających tożsamość jej mieszkańców. Cechą wyróżniającą wieś jest także modelowa współpraca na linii sołectwo - gmina.  Gmina opracowuje określone systemy wsparcia, a sołectwo w pełni z nich korzysta.
W uroczystości uczestniczyło ponad 300 gości z całego województwa jak również delegacja z województwa opolskiego, w tym przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pan Wiesław Kryniewski, pani Karolina Rybak z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz liderzy wsi Kuniów – panowie Stanisław Konarski oraz Wojciech Fudali, pan Józef Wilczek ze wsi Żyrowa oraz panie Jolanta Semeniuk ze wsi Karłowice oraz Grażyna Kuźnik z Gminy Popielów.
Całą uroczystość uświetniały występy zespołów ludowych - Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich POIANA,  „Janicki” z Czarnego Boru, zespołu tańca dawnego „Chiara Stella” z Wierzbnej  oraz Chór Ludowy „Macieje”  .
 
Podsumowanie konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2009

Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMUJACE IDEĘ ODNOWY WSI”

W ramach realizacji konkursu pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi” Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotował katalog kosztów kwalifikowanych (czytaj więcej)

Podróż studyjna do województwa śląskiego w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi - zdjęcia

Podróż studyjna do województwa śląskiego w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi

W dniach 18-20 września 2009r. odbyła się trzydniowa podróż studyjna do województwa śląskiego w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Organizatorem podróży był Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W wyjeździe ogółem udział wzięło 45 osób, w tym przedstawiciele grup odnowy, moderatorzy odnowy wsi oraz przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu naszego województwa.


W ciągu trzech dni uczestnicy odwiedzili 6 wsi w województwie śląskim, leżących na obszarze działania dwóch Lokalnych Grup Działania – „Spichlerz Górnego Śląska” oraz „Ziemia Pszczyńska”.

Wszystkie odwiedzane miejscowości to laureaci konkursu „Piękna wieś Śląska”.


W trakcie podróży uczestnicy mieli okazję zapoznać się z licznymi przykładami zrealizowanych projektów w ramach Odnowy Wsi oraz m.in. z funkcjonowaniem grup odnowy wsi, stowarzyszeń a także zasadami współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania a grupami odnowy wsi.


Wszystkie sołectwa na trasie podróży to uczestnicy i laureaci konkursu „Piękna Wieś Śląska”, w  których zrealizowanych zostało szereg innowacyjnych i zorcowych projektów m.in.:

1.     Lisowice w gm. Pawonków – to wielokrotny laureat konkursu „Piękna Wieś Śląska ”. Na szczególną uwagę zasługuje projekt pn. „Nasza świetlica” , zrealizowany z inicjatywy KGW. Celem projektu było zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz rozwijanie tożsamości lokalnej przy jednoczesnym pobudzaniu aktywności społecznej. Projekt nagrodzony został II nagrodą w kat. „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” w 2005r. Do ciekawostek na skalę krajową należy także utworzone w 2008r. z inicjatywy mieszkańców Muzeum Paleontologiczne.


2.     Rudna  w gm. Rudziniec – to laureat III miejsca w kategorii  „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” z roku 2005 za projekt budowy świetlicy wiejskiej.  Remont oraz rozbudowa obiektu została wykonana w 100% w czynie społecznym. W miejscowości dużą wagę przywiązuje się do dbałości o obiekty użyteczności publicznej i terenów wokoło nich. To zaowocowało przyznaniem wyróżnienia w konkursie „Piękna Wieś” w roku 2006r. w kategorii „Najpiękniejsza Wieś”.


3.     Stanica w gm. Pilchowice – to kolejny laureat wyróżnienia w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” z roku 2008 za projekt „Stanickie Turnieje Sołectw”. Impreza ta odbywa się cyklicznie, a w jej organizacji udział biorą przedstawiciele  wszystkich organizacji działających we wsi. Efektem realizacji projektu jest pełna integracja mieszkańców wsi oraz nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami imprezy. Stanica to także laureat wyróżnienia    w kategorii „Najpiękniejsza Wieś” z roku 2005.


4.     Chudów w gm. Gierałtowice – to laureat w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” z roku 2005 za projekt pn. „Izba łod Starki”. W przygotowanej Izbie Regionalnej zebranych zostało wiele eksponatów z XIX i XX wieku – przedmiotów codziennego użytku. W jednym miejscu zebrane zostały m.in. dawne stroje, meble, narzędzia, odznaczenia, które dziś pamiętają tylko najstarsi mieszkańcy wsi.  Projekt  ten to doskonały przykład przedsięwzięcia służącego rozwijaniu tożsamości lokalnej, przybliżenia młodzieży dawnych zwyczajów, tradycji.


5.     Suszec w gm. Suszec – to wielokrotny laureat konkursu „Piękna Wieś”, mogący poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami, w tym II miejscem w kategorii „Najpiękniejsza Wieś”                    w roku 2004r.  I miejscem w kategorii  „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” w roku 2007 za projekt „II Śląska Olimpiada Gir i Zabaw Ulicznych i Podwórkowych”. To cykliczna impreza, w której udział wzięło w roku 2007 ponad 1000 zawodników. Zamierzeniem organizatorów, tj. Stowarzyszenia Odnowy Wsi Suszec, jest trwałe wpisanie się imprezy w kalendarz imprez                       o charakterze regionalnym w województwie. Kolejna nagroda uzyskana przez sołectwo w tej kategorii pochodzi z roku 2008. Nagrodzony projekt to „III Gminna Olimpiada Gwary Śląskiej                      w Suszcu”. To niezwykłe przedsięwzięcie gromadzi wokół siebie liczną rzesze wielbicieli gwary śląskiej.  Projekt ten jest typowym przykładem imprezy integrującej mieszkańców a przede wszystkim służący rozwijaniu tożsamości lokalnej-  czerpania z przeszłości dla przyszłości.

 

 

Celem zorganizowanej podróży było pokazanie jej uczestnikom jak skutecznie promować swoje wsie oraz swoją pracę, jak istotnym jest, by funkcjonować jako Stowarzyszenie, gdzie zdobywać środki finansowe, jak planować i budować wizje wsi poprzez realizację licznych powiązanych ze sobą projektów. A przez to stać się wsią wyjątkową, niepowtarzalną. 

Opinie uczestników zorganizowanej podróży wskazują , że cel ten został osiągnięty.

Szkolenie dla gminnych koordynatorów „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” 29 września 2009r.


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w dniu 29 września 2009r. organizuje spotkanie robocze dla gminnych koordynatorów Odnowy Wsi dot. przygotowania oraz przeprowadzenia warsztatów dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju.  Szkolenie odbędzie się w godz. od 10.00-12.30 w Sali konferencyjnej nr 510  Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dobrzyńskiej ( V piętro).

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy koordynatorów z gmin, które do tej pory nie miały jeszcze przeprowadzonych warsztatów z cyklu „Planowanie w procesie odnowy wsi” oraz z tych,  w których warsztaty będą się jeszcze odbywać.                                     

Celem spotkania jest omówienie szczegółów dotyczących planowania oraz organizacji i przebiegu warsztatów oraz roli jaką pełni w programie gminny koordynator.


Bardzo proszę o zgłaszanie się na spotkanie do dnia 25 września br. pod nr tel. 071-776 96 74.


Ogłoszenie o naborze na wykonanie umowy-zlecenie

17.06.2009

WYDZIAŁ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


ogłasza nabór na wykonanie umowy-zlecenia dla 4 osób

 
Zakres zadań przewidzianych umową zlecenia obejmuje:
1.    Obsługę wniosków składanych przez beneficjentów w ramach realizacji zadań samorządu województwa związanych z rozwojem obszarów wiejskich.
2.     Rozliczanie dotacji udzielanych przez samorząd województwa.
3.     Współpracę z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
w zakresie ich zadań realizowanych na terenie województwa.
4.    Współpraca z jednostkami otoczenia rolnictwa w zakresie promocji kultury ludowej.


Kandydat ubiegający się o w/w umowę zlecenie powinien spełniać następujące wymagania:

•    posiadać wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, prawne),
•    posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
•    posiadać wiedzę z zakresu finansów publicznych i rachunkowości,
•    posiadać umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) i innych urządzeń biurowych,
•    posiadać zdolność analitycznego myślenia oraz organizacji pracy.
 Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.


Wymagane dokumenty:
1.    kwestionariusz osobowy – wg załączonego wzoru
2.    kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
3.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  z 2002 roku. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Dokumenty należy składać osobiście w Wydziale Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy ul. Mazowieckiej 15 w pok. 313, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na umowę-zlecenie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2009 r. do godz. 12.00.


Dokumenty do pobrania:

1. Kwestionariusz osobowyNabór wniosków - konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pn.”Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”.


Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Dolnośląskiej Wsi”, w zakresie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.


Beneficjenci:


• Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
• Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
• Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego
• Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


Szczegółowy zakres działania, kryteria dostępu oraz wyboru projektów dostępne są w załączniku ZASADY DOFINANSOWANIA.


Pomoc finansowa:


1. Minimalna wartość projektu – 1.000 zł,
2. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł oraz przekroczyć 80% ogólnej wartości projektu,
3. Udział własny w projekcie wynosi minimum 20% ogólnej wartości projektu,
4. Suma dotacji przyznanych przez Zarząd Województwa na realizację zadania wyniesie 605.000 zł.


Wnioski będzie można składać w terminie od dnia 7 września 2009 roku do dnia 2 października 2009 roku do godz. 15.30 w sekretariacie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Mazowiecka 15, 50-408 Wrocław, III piętro, pokój nr 313 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku (w środy od 8.00 do 16.00).

Osobą do kontaktu jest Pani Anna Malinowska, Tel. (071) 776-96-74, fax (071) 776-94-00, email: anna.malinowska@umwd.pl

Dokumenty do pobrania:
1. Zasady dofinansowania
2. Wzór wniosku
3. Wskaźnik dochodów podatkowych na 2009r.

Podróż studyjna

„Szlakiem Odnowy Wsi na Górnym Śląsku”

18-20 września 2009r.

 

Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach 18-20.09.2009r. organizuje podróż studyjną na Górny Śląsk, której celem jest wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania śląskiego programu Odnowy Wsi, Lokalnych Grup Działania, realizacji projektów na obszarach wiejskich oraz zasad współpracy pomiędzy LGD a grupami Odnowy Wsi.

Uczestnicy podróży będą mogli zapoznać się także z zasadami powstawania i funkcjonowania lokalnych organizacji działających na obszarach wiejskich, jak również możliwościami wykorzystania środków krajowych i zagranicznych na realizację projektów, wyróżniających wieś lub wzmacniających jej tożsamość.

Trzydniowa podróż obejmie obszar Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Górnego Śląska”, sześciu wsi – laureatów konkursu „Piękna Wieś Śląska”.

Do udziału w wyjeździe serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych oraz najbardziej aktywnych sołectw – formalnie zgłoszonych do Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

 

Z jednej Gminy można zgłosić przedstawicieli max z 2 sołectw, w tym sołectwo może reprezentować tylko 1 przedstawiciel. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o ostatecznym udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń.

 

Organizator zapewnia transport, noclegi oraz wyżywienie w trakcie trwania podróży.

 

 

Koszty ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

Celem formalnego zgłoszenia prosimy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia br. pod nr faxu – 071 -776 94 00.

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 071 -776 96 74

 

W załączeniu :

Program podróży

Formularz zgłoszeniowy

 

Harmonogram objazdów Komisji konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska 2009"

W dniu 20.07.2009r.  w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Dolnośląskiego odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursu  "Piękna Wieś Dolnośląska 2009". 

 

Do udziału w konkursie zgłoszone zostały ogółem 44 sołectwa z 28 gmin w tym:

14 wsi w kategorii "Najpiękniejsza wieś"

14 zagród do kategorii "Najpiękniejsza zagroda”

19 projektów do kategorii "Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi"

Podczas obrad Komisji ustalono zasady pracy oraz harmonogram wyjazdów do poszczególnych uczestników.

 

Do pobrania:
1.Harmonogram wyjazdów Komisji

Podróż studyjna na Opolszczyznę

21.07.2009


W dniach 17-18 lipca 2009r. odbyła się dwudniowa podróż studyjna do województwa opolskiego w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Organizatorem podróży był Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W wyjeździe ogółem udział wzięło 45 osób, w tym przedstawiciele grup odnowy, moderatorzy odnowy wsi oraz przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu naszego województwa.

W ciągu dwóch dni uczestnicy odwiedzili 6 wsi w województwie opolskim, leżących na obszarze działania czterech Lokalnych Grup Działania, oraz  wieś Jaszkowa Dolna w gminie Kłodzko.

W trakcie podróży uczestnicy mieli okazję zapoznać się z licznymi przykładami zrealizowanych projektów w ramach Odnowy Wsi oraz m.in. z funkcjonowaniem grup odnowy wsi, stowarzyszeń a także zasadami współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania a grupami odnowy wsi.

Duże zainteresowanie uczestników wzbudziły projekty wyróżniające poszczególne wsie, w tym ponad regionalne imprezy jak „ Europejskie Targi Chłopskie” w Krzyżowicach, „Znani, mniej znani” w Karłowicach, czy nieoficjalne ogólnopolskie wyścigi drezyn w Kuniowie.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się projekty związane z aktywizacją lokalnych społeczności wiejskich oraz podnoszeniem jakości życia na wsi jak „Farska Stodoła” w Jełowej, „Kuniowskie Centrum Kultury i Tradycji” w Kuniowie w połączeniu z funkcjonowaniem zabytkowej kuźni i piekarni.

Drugiego dnia wyjazdu uczestnicy gościli w Chrzelicach, w gminie Biała, miejscowości znanej w kraju i za granicą z wyjątkowego projektu – jakim jest jazda na monocyklach. Duże wrażenie na uczestnikach zrobiło także funkcjonowanie Stowarzyszenia Odnowy Wsi Chrzelice i realizowane przez nie projekty jak m.in. „Wiejskie Centrum Integracji”, „Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji”Owacją na stojąco przyjęto występ zespołu ludowego z Chrzelic, który wystąpił na powitanie gości.

W Niemysłowicach, w gminie Prudnik , obok funkcjonowania Stowarzyszenia „Bukowy las” największe zainteresowanie wzbudził projekt budowy średniowiecznej osady oraz funkcjonowanie Grupy Rekonstrukcyjnej „Bukowy Las”.

Podróż zakończyła się wizytą we wsi Jaszkowa Dolna, w gminie Kłodzko, w której zapoznaliśmy się  z projektami zrealizowanymi w ramach Odnowy Wsi na przestrzeni kilku ostatnich lat. W ramach Odnowy Wsi mieszkańcy wykonali m.in. parking przy Domu Ludowym, boisko oraz parking przy szkole podstawowej, który pełni jednocześnie funkcje miejsca festynowego. Małym projektem, ale niezwykle istotnym dla mieszkańców było odrestaurowanie kapliczki domkowej Św. Jana Nepomucena.

 Dużym wydarzeniem we wsi było uroczyste odsłonięcie obelisku okazji święta 11 listopada. Obelisk ufundowany został przez przedstawicieli wszystkich organizacji działających we wsi oraz przez sponsorów.

Celem zorganizowanej podróży było pokazanie jej uczestnikom jak skutecznie promować swoje wsie oraz swoją pracę, jak istotnym jest, by funkcjonować jako Stowarzyszenie, gdzie zdobywać środki finansowe, jak planować i budować wizje wsi poprzez realizację licznych powiązanych ze sobą projektów. A przez to stać się wsią wyjątkową, niepowtarzalną.  

Opinie uczestników zorganizowanej podróży wskazują , że cel ten został osiągnięty.

 

Zakończenie naboru na szkolenie dla Moderatorów Odnowy Wsi

Dodano 24.06.2009

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zakończył nabór chętnych na szkolenie dla Moderatorów Odnowy Wsi. Po analizie przesłanych dokumentów zgłoszeniowych, w oparciu o kryteria zamieszczone w ogłoszeniu, dokonano wyboru 20 osób, które zakwalifikowały się do udziału w w / w szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej w dniach 10-12 lipca br.

Urząd Marszałkowski pokrywa koszty wyżywienia oraz wykładowców, natomiast uczestnicy w swoim zakresie pokrywają koszty dojazdu i noclegów. Urząd Marszałkowski nie dokonuje rezerwacji noclegów osobom zainteresowanym.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie dla Moderatorów Odnowy Wsi

 

1.       Ewa Grzelakowska

2.       Edyta Rząsa

3.       Edyta Mulka – Gonera

4.       Jolanta Pindera

5.       Piotr Głowacki

6.       Alina Siulborska

7.       Ewa Guzik

8.       Monika Onyszkiewicz

9.       Aleksandra Tokarczyk

10.    Ewa Smolińska

11.    Elżbieta Jedlecka

12.    Joanna Zabiegała

13.    Marek Żelazny

14.    Inga Demaniuk – Ozga

15.    Marta Kamińska

16.    Marta Wiśniewska – Zawierucha

17.    Marcin Dynia

18.    Marcin Sobaszek

19.    Dorota Goetz

20.    Ewa Górska

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Anna Malinowską – Tel. 071 – 776 96 74

Podróż studyjna na opolszczyznę

Dodano 24.06.2009

Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach 17-18.07.2009r. organizuje podróż studyjną na opolszczyznę, której celem jest wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania opolskiego programu Odnowy Wsi, Lokalnych Grup Działania, realizacji projektów na obszarach wiejskich oraz zasadami współpracy pomiędzy LGD a grupami Odnowy Wsi.

Uczestnicy podróży będą mogli zapoznać się także z zasadami powstawania i funkcjonowania lokalnych organizacji działających na obszarach wiejskich, jak również możliwościami wykorzystania środków krajowych i zagranicznych na realizację projektów, wyróżniających wieś lub wzmacniających jej tożsamość.

Dwudniowa podróż obejmie obszar czterech Lokalnych Grup Działania, sześciu wsi – laureatów konkursu „Piękna Wieś Opolska”. Podróż zakończy się we wsi Jaszkowa Dolna, w gminie Kłodzko – jednej z najlepszych miejscowości od lat realizujących Odnowę Wsi w naszym województwie.

Do udziału w wyjeździe serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych oraz  najbardziej aktywnych sołectw – formalnie zgłoszonych do Odnowy Dolnośląskiej Wsi.


Z jednej Gminy można zgłosić przedstawicieli max z 2 sołectw, w tym sołectwo może reprezentować tylko 1 przedstawiciel. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o ostatecznym udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń.


Organizator zapewnia transport, noclegi oraz wyżywienie w trakcie trwania podróży.


Koszty ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.


Celem formalnego zgłoszenia prosimy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w nieprzekraczalnym terminie do 6 lipca br. pod nr faxu – 071 -776 94 00.


W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 071 -776 96 74


Dokumenty do pobrania:

1. Program podróży

2. Formularz zgłoszeniowy„Stanowisko III Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy Wsi”

„Stanowisko III Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy Wsi” (pobierz plik pdf)