rozmiar czcionki: A | A | A

Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Brukseli (RBWD)

Informacje ogólne

Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego (RBWD) działa od 2001 r. – początkowo jako Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej a od 2004 r. jako jednostka budżetowa w całości finansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  (UMWD).

Statut Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli

Uchwała Nr IX/136/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku

Priorytety działań

Rolą Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli (RBWD) jest skuteczna reprezentacja interesów Województwa i wsparcie w efektywnym wykorzystywaniu członkostwa w Unii Europejskiej.

Główne osie strategiczne działalności RBWD to:

 
•    monitorowanie bieżącego  rozwoju polityk UE istotnych dla regionu  takich jak Polityka spójności UE, Polityka Europejskich Sieci Transportowych – TEN-T, Wspólna Polityka Rolna (WPR), Europejska Polityka Energetyczna (EPE), Polityka Badań i Innowacji

•    lobbing  na  rzecz Dolnego  Śląska w  instytucjach UE w wyznaczonych obszarach, budowanie sieci kontaktów nieformalnych poprzez m.in. uczestnictwo w sieciach współpracy, Klub Dolnośląski w Brukseli

•    wsparcie partnerów regionalnych w pozyskiwaniu środków w ramach programów UE oraz w promocji w Brukseli.

W bieżącym okresie RBWD określa swoje priorytety w odniesieniu do:

Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku 

Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Dolnośląskiego

Statutu RBWD

oraz  bieżących  konsultacji  z  Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego  i partnerami w regionie.