rozmiar czcionki: A | A | A

Projekty w ramach programów sektorowych

Polskie regiony, oprócz szerokiej puli wsparcia finansowego ze środków strukturalnych, mają możliwość uczestniczenia w projektach finansowanych w ramach tzw. programów sektorowych, wspierających współpracę partnerów z całej UE w obszarach tematycznych polityk UE. Wsparcie przyznawane jest w drodze otwartych konkursów, do których aplikować mogą międzynarodowe grupy projektowe. Są to zarówno programy badawcze, innowacyjne,  jak i wspierające ochronę środowiska, politykę energetyczną, zdrowia, transport, instytucje i przedsięwzięcia kulturalne i społeczne. Ich charakterystyką jest konieczność wypracowania i realizacji projektów w ramach grup, w skład których wchodzą podmioty z różnych krajów UE.

Wnioski projektowe oceniane są przez agencje UE przy udziale niezależnych ekspertów. Zachęcamy  ekspertów i praktyków z Dolnego Śląska zarówno do udziału jak i oceny  projektów międzynarodowych w ramach programów sektorowych.