rozmiar czcionki: A | A | A

ERRIN – Europejska Sieć Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji (European Regions Research and Innovation Network), to powstała w Brukseli w 2001 r. dynamicznie rozwijająca się organizacja zrzeszająca ponad 120 podmiotów reprezentujących m.in. europejskie regiony.

Celem działalności ERRIN jest wsparcie regionów w budowaniu konkurencyjności poprzez wzmocnienie ich potencjału badawczego i innowacyjnego.

Aktywność sieci koncentruje się na  tworzeniu partnerstw projektowych, wymianie wiedzy i dobrych praktyk oraz nawiązywaniu wspólnych działań. ERRIN poprzez zaangażowanie w dyskusję z przedstawicielami instytucji UE stara się wywierać wpływ na poszczególne polityki, mając na uwadze w szczególności potrzeby regionalne. Dzięki podjętym działaniom sieć ERRIN realizuje założenia Strategii Europa 2020.

W ramach Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji  działa obecnie 15 grup tematycznych. Udział w pracach grup roboczych ma charakter otwarty, co oznacza możliwość kształtowania uczestnictwa w poszczególnych grupach zależnie od realnych potrzeb regionu.  

Województwo Dolnośląskie przystąpiło do sieci ERRIN w grudniu 2016 r. Zaangażowanie RBWD ma charakter współuczestniczenia w pracach grup roboczych (członkostwo wspierające) oraz uczestniczenia w pracach grup roboczych w charakterze obserwatora, zależnie od zaangażowania partnerów  regionalnych w kluczowej dla rozwoju województwa tematyce.

Korzyści wynikające z przystąpienia do sieci ERRIN to m.in.
- bezpośredni dostęp do informacji o źródłach finansowania badań i innowacji;
- możliwość uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez grupy robocze takich jak: konferencje, spotkania brokerskie, warsztaty;
- możliwość pozyskania partnerów do projektów i przystępowania do nich;
- prezentacja potencjału regionu na forum międzynarodowym;
 
Więcej informacji o sieci ERRIN dostępnych pod linkiem: http://www.errin.eu/
Prezentacja sieci ERRIN
kontakt: ERRIN@lowersilesia.pl