rozmiar czcionki: A | A | A

KONKURSY I NABORY 2015:


Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii, w szczególności energii elektrycznej i cieplnej 

29.04.2015  - 15.05.2015

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii, w szczególności energii elektrycznej i cieplnej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1419 ze zm.)).

Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze

2. Uchwała dotycząca ogłoszenia

3. Uchwała dotycząca kryterium regionalnego

4. Wykaz pytań i odpowiedzi


Formularz Wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcji