rozmiar czcionki: A | A | A

 

Odnowa i rozwój wsi - oś 3

(Formularze wniosków działań osi 3 oraz osi 4 Leader PROW 2007-2013 dostępne są również na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html )
1.WNIOSKI-formularze:

 


Wniosek o przyznanie pomocy 7z ( pobierz plik ) - dla naborów od 01.07.2013

Wniosek o przyznanie pomocy - do edycji  7z ( pobierz plik ) - dla naborów od 01.07.2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 7z ( pobierz plik ) - dla naborów od 01.07.2013

 

- Zestawienie faktur ( pobierz plik 50 kb) - od 12.08.2010
- Wniosek następcy v.2z o przyznanie pomocy + instrukcja ( do edycji) -  12.04.2012

- Ankieta monitorująca (pobierz komplet ankiet - obowiązują od 26.11.2012)


 • Archiwum wniosków:
 • Wniosek o przyznanie pomocy 6z ( pobierz plik ) -  30.10.2012

  Wniosek o przyznanie pomocy - do edycji  6z ( pobierz plik ) -30.10.2012

  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 6z ( pobierz plik ) - 28.11.201

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 6z ( pobierz plik ) - 30.10.2012
  Wniosek o przyznanie pomocy 5z ( pobierz plik 200 kb) - od 12.08.2010
  Wniosek o przyznanie pomocy 5z- do edycji ( pobierz plik 190 kb) -od 12.08.2010
  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 5z ( pobierz plik 310 kb) - od 12.08.2010
  Wniosek o przyznanie pomocy - do edycji (
  pobierz plik 245 kb) - 07 czerwca 2010 (odblokowano nieaktywne komórki)
 • Wniosek o przyznanie pomocy ( pobierz plik 336 kb)- 05 maja 2010

  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ( pobierz plik 285 kb) - 2010.07.10 (Zmiana Instrukcji polega na dodaniu informacji, że Plan Odnowy Miejscowości powinien być wypełniany zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej MRiRW (str. 13 pkt 17))

 • Wniosek o przyznanie pomocy - do edycji ( pobierz plik 230 kb) - wersja najaktualniejsza 02 kutego 2009r.
  Wniosek o przyznanie pomocy (
  pobierz plik 308 kb)- wersja ostateczna 23 grudzień 2008
  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (
  pobierz plik 390 kb) - grudzień 2008
2.UMOWY-wzory:

Umowa o przyznanie pomocy Odnowa i rozwój wsi ( pobierz plik) od 22.02.2012 (dla wniosków niezakończonych)
Zestawienie rzeczowo-finansowe do umowy ( pobierz plik) od 22.02.2012 (dla wniosków niezakończonych)

Umowa Następca Prawny v1z ( pobierz plik)


Archiwum umów

 
3.ROZPORZĄDZENIA:


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 (tekst jednolity) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
( pobierz plik 203 KB)

Rozporządzenie zmieniające z dnia 31 lipca 2008 ( pobierz plik 207 kb)
Rozporządzenie zmieniające z dnia  01 kwietnia 2010 ( pobierz plik 304 kb)
Rozporządzenie zmieniające z dnia 12 sierpnia 2010 ( pobierz plik 307 kb)
Rozporządzenie zmieniające z dnia 26 stycznia 2012 ( pobierz plik 670 kb)
Rozporządzenie zmieniające z dnia 13 maja 2014 ( pobierz plik 170 kb)
4.WYTYCZNE:

 1. Kryterium regionalne dla działania "Odnowa i rozwój wsi" - nabór 2010 ( pobierz)
 2. Instrukcja do Planu Odnowy Miejscowości ( pobierz plik)
 3. Kryterium Regionalne dla działania Odnowa i rozwój wsi - nabór 2009 ( pobierz plik 93kb)
 4. Sposób udokumentowania posiadanych środków - doprecyzowanie ( pobierz plik 161kb)
 5. Informacja na temat kwalifikowalności VAT w PROW 2007-2013 ( pobierz plik 340 kb pdf)
 6. Ankieta Monitorująca dla działania 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” – typ operacji: "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki" ( pobierz plik 30kb)
 7. Instrukcja do Ankiety Monitorującej ( pobierz plik 40kb)
 8. Wskaźnik "G" dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2009 r. ( pobierz plik)
 9. Wskaźnik "G" dochodów podatkowych (nabór 2012/2013) - pod uwagę brany będzie wskaźnik dla roku 2013, czyli obowiązujący w czasie nadawania punktów operacji.