rozmiar czcionki: A | A | A

Wybór LGD

(Formularze wniosków działań osi 3 oraz osi 4 Leader PROW 2007-2013 dostępne są również na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html )1.WNIOSKI-formularze


a) Wersja 2z (dodatkowe zadania)

- Wniosek o wybór LGD wersja 2z w zakresie dodatkowych zadań ( pobierz plik xls, pobierz plik pdf) poprawiony 13.09.2012 (odblokowano pola uniemożliwiające wpisywanie kwot do 2 miejsc po przecinku)

- Instrukcja wypełniania wniosku wersja 2z w zakresie dodatkowych zadań ( pobierz plik) 27.04.2012

- Ostateczny limit dostępnych środków w ramach konkursu na wybór lokalnej grupy działania LGD do realizacji lokalnej strategii rozwoju LSR w ZAKRESIE DODATKOWYCH ZADAŃ w ramach PROW na lata 2007-2013 (UCHWAŁA ZARZĄDU NR 2594/IV/12 z dnia 10.07.2012r)

 

- Ankieta monitorująca (pobierz komplet ankiet - obowiązują od 26.11.2012)
b) Wersja 1z:

Wniosek o wybór LGD wersja 1z ( pobierz plik) 2009
Instrukcja wypełniania wniosku wersja 1z ( pobierz plik) 2009


2.UMOWY-wzory:


a) UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (z dnia 09.04.2009)
( pobierz umowę, pobierz załączniki)

b) ANEKSY DO UMOWY - (REALIZACJA LSR W ZAKRESIE DODATKOWYCH ZADAŃ):

( aneks umowa ramowa, aneks umowa Funkcjonowanie LGD )


3.ROZPORZĄDZENIA:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 23 MAJA 2008 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU WYBORU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DO REALIZACJI LSR  ( pobierz plik pdf 53 KB)


ROZPORZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE Z DNIA 09.03.2012r. (pobierz plik)4.WYTYCZNE:

 


PODRĘCZNIK PT. BUDOWANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W RAMACH OSI 4. LEADER PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
( pobierz plik .pdf 1 oraz 2)
        
MATERIAŁ INFORMACYJNY PN.: "INICJATYWA LEADER 1991-2006 A OŚ LEADER 2007-2013"
( pobierz plik .pdf 397 KB)
       
FORMA PRAWNA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA W OKRESIE 2007 - 2013
( pobierz plik .pdf 118 KB)
 
PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA O NAZWIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA (WZÓR)
( pobierz plik .pdf 85 KB)
 
STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (wzór)
( pobierz plik .pdf 118 KB)