rozmiar czcionki: A | A | A

Wdrażanie projektów współpracy

(Formularze wniosków działań osi 3 oraz osi 4 Leader PROW 2007-2013 dostępne są również na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html )


1.WNIOSKI-formularze:


PRZYGOTOWANIE PROJEKTU/ REALIZACJA PROJEKTU

- Wnioski+instrukcje o przyznanie pomocy 6z -pdf,xls,xlsx (pobierz pliki) - obowiązuje od 08.06.2012
- Załącznik do wniosku o wyprzedzające finansowanie dla projektów współpracy (pobierz pliki)

- Sprawozdanie z realizacji operacji - Wdrażanie Projektów Współpracy (po korekcie marzec 2011)

Ankieta monitorująca (pobierz plik 222 kb)

fileadmin/user_upload/PROW/Pliki/Lgd_Lsr/2012.11.26_ankiety_sprawozdania_OW3.OW4.MP.WPW.LSR.zip


UWAGA: Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.
Uwaga!: W dniu 8 czerwca 2012 weszła w życie ustawa z 30 marca 2012 o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2012, poz. 557).
a) Wnioskodawcy, którzy chcą  ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji od ww. dnia składają wniosek o przyznanie pomocy w wersji 6z
b) Wnioskodawcy, którzy złożyli przed ww. dniem wnioski o przyznanie pomocy składają w urzędzie marszałkowskim, gdzie złożony został wniosek o przyznanie pomocy, wypełniony załącznik W-1/WF_421


 


ARCHIWUM wniosków Wdrażanie projektów współpracy


a) PRZYGOTOWANIE PROJEKTU:

Wniosek o przyznanie pomocy 5z ( pobierz plik) - obowiązuje od 10.04.2012
Wniosek o przyznanie pomocy 5z ( pobierz plik) - obowiązuje od 10.04.2012
Instrukcja wypełniania wniosku 5z ( pobierz plik 350 kb) - obowiązuje od 10.04.2012

Wniosek o przyznanie pomocy 4z ( pobierz plik) - obowiązuje od 21.11.2011
Wniosek o przyznanie pomocy 4z ( pobierz plik) - obowiązuje od 21.11.2011
Instrukcja wypełniania wniosku 4z ( pobierz plik 350 kb) obowiązuje od 28.02.2012

B) REALIZACJA PROJEKTU:

Wniosek o przyznanie pomocy 5z ( pobierz plik) - obowiązuje od 10.04.2012
Wniosek o przyznanie pomocy 5z ( pobierz plik) - obowiązuje od 10.04.2012
Instrukcja wypełniania wniosku 5z ( pobierz plik 350 kb) obowiązuje od 10.04.2012

Wniosek o przyznanie pomocy 4z ( pobierz plik) - obowiązuje od 21.11.2011
Wniosek o przyznanie pomocy 4z ( pobierz plik) - obowiązuje od 21.11.2011
Instrukcja wypełniania wniosku 4z ( pobierz plik 350 kb) obowiązuje od 28.02.2012

UWAGA : "Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy, w zakresie operacji polegających na przygotowaniu oraz realizacji projektu współpracy z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z obowiązują od dnia 21 listopada 2011r. natomiast w wersji 5z obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2012r."

UWAGA do WoPP realizacja: Jeśli przynajmniej jedne z partnerów projektu współpracy złożył wniosek przed 12 kwietnia 2011 roku - to pozostali partnerzy tego projektu, nawet jeśli składają wnioski po 12 kwietnia 2011 - zobowiązani są ubiegać się o wsparcie na poprzednich zasadach (złożyć wnioski o przyznanie pomocy na formularzu w wersji 2z) - zgodnie z art. 2 rozp. MRiRW z dnia 10.03.2011 zmieniającego rozp. w sprawie (...).
Wersja 3z - obowiązuje od 12.04.2011r.

Wniosek o przyznanie pomocy Przygotowanie, do edycji ( pobierz plik) - obowiązuje od 12.04.2011r.
Wniosek o przyznanie pomocy Przygotowanie ( pobierz plik) - obowiązuje od 12.04.2011r.
Instrukcja wypełniania wniosku ( pobierz plik 350 kb) obowiązuje od 12.04.2011r.

Wniosek o przyznanie pomocy Realizacja, do edycji ( pobierz plik) - obowiązuje od 12.04.2011
Wniosek o przyznanie pomocy Realizacja (pobierz plik) - obowiązuje od 12.04.2011
Instrukcja wypełniania wniosku ( pobierz plik 350 kb) obowiązuje od 12.04.2011

Wniosek o przyznanie pomocy do edycji xlsx (pobierz plik do edycji 250 kb) 2010.06.30
Wniosek o przyznanie pomocy do edycji xls ( pobierz plik do edycji 360 kb) 2010.06.30
Wniosek o przyznanie pomocy ( pobierz plik do edycji 600 kb)2010.06.30)
Instrukcja wypełniania wniosku ( pobierz plik 270 kb) od 21.07.2010 (zmodyfikowano pole 17, V i zał.10)2.UMOWY-wzory:

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY "przygotowanie" v7z (dla wniosków od 03.07.2012, wyłącznie jeśli jest wyprzedzające finansowanie)
( pobierz plik)

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY "realizacja" v7z (dla wniosków od 03.07.2012, wyłącznie jeśli jest wyprzedzające finansowanie)
( pobierz plik)UMOWA PRZYZNANIA POMOCY "przygotowanie" v6z (dla wniosków zgodnych z rozp. z dnia 10.03.2011)
( pobierz plik)

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY "realizacja" v6z (dla wniosków zgodnych z rozp. z dnia 10.03.2011)
( pobierz plik)


UMOWA PRZYZNANIA POMOCY w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy, objętego PROW na lata 2007-2013
( pobierz plik) v4 22.10.2010

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy, objętego PROW na lata 2007-2013
( pobierz plik) v4 22.10.2010


UMOWA PRZYZNANIA POMOCY w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy, objętego PROW na lata 2007-2013
( pobierz plik) 29.12.2009

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy, objętego PROW na lata 2007-2013
( pobierz plik) 29.12.2009


3.ROZPORZĄDZENIA:


Wdrażanie Projektów Współpracy - ROZPORZĄDZENIA:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 25 CZERWCA 2008 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013
( pobierz plik pdf 88 KB)

ROZPORZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE z dnia 10.03.2011
( pobierz plik pdf 320 KB)

ROZPORZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE z dnia 17.11.2011
( pobierz plik pdf 75 KB)