rozmiar czcionki: A | A | A

Odnowa i rozwój wsi - oś 4 LEADER

(Formularze wniosków działań osi 3 oraz osi 4 Leader PROW 2007-2013 dostępne są również na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html )1.WNIOSKI-formularze:

Wniosek o przyznanie pomocy v.6z ( do edycji)  - dla naborów po 1 lipca 2013

Wniosek o przyznanie pomocy v.6z - pobierz plik - dla naborów po 1 lipca 2013
Instrukcja wypełniania wniosku v.6z  - pobierz plik - dla naborów po 1 lipca 2013

Zestawienie faktur ( pobierz plik 50 kb) - od 12.08.2010


a)  Wniosek następcy v2z o przyznanie pomocy + instrukcja (plik do edycji) -  2012.04.2012

b) Ankieta monitorująca (pobierz plik 222 kb)

fileadmin/user_upload/PROW/Pliki/Lgd_Lsr/2012.11.26_ankiety_sprawozdania_OW3.OW4.MP.WPW.LSR.zipArchiwum wniosków Odnowa i rozwój wsi oś 4:

Listopad 2012:

Wniosek o przyznanie pomocy v.5z ( do edycji)  - 30.10.2012

Wniosek o przyznanie pomocy v.5z - pobierz plik - 30.10.2012
Instrukcja wypełniania wniosku v.5z  - pobierz plik - 28.11.2012

Październik 2012:

Instrukcja wypełniania wniosku v.5z  - pobierz plik -  30.10.2012

Wniosek o przyznanie pomocy v.4z ( do edycji)  - obowiązuje dla naborów, rozpoczętych najwcześniej dnia 01.06.2012

Wniosek o przyznanie pomocy v.4z - pobierz plik - obowiązuje dla naborów, rozpoczętych najwcześniej dnia 01.06.2012
Instrukcja wypełniania wniosku v.4z  - pobierz plik - obowiązuje dla naborów, rozpoczętych najwcześniej dnia 01.06.2012Październik 2010:

Wniosek o przyznanie pomocy ( do edycji) v.3z - pobierz plik 11.10.2010
Wniosek o przyznanie pomocy v.3z - pobierz plik 11.10.2010
Instrukcja wypełniania wniosku v.3z - pobierz plik 11.10.2010

Lipiec2010:
Wniosek o przyznanie pomocy (
pobierz plik 275 kb) 2010.06.07 (odblokowano nieaktywne komórki)
Wniosek o przyznanie pomocy (
pobierz plik do edycji 360 kb) 2010.05.06
Instrukcja wypełniania wniosku (
pobierz plik 916 kb) 2010.07.10
(Zmiana Instrukcji polega na dodaniu informacji, że Plan Odnowy Miejscowości powinien być wypełniany zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej MRiRW (str. 13 pkt 17))

Wrzesień2009:

Wniosek o przyznanie pomocy (
pobierz plik 304 kb) 2009.09.16;
Wniosek o przyznanie pomocy (
pobierz plik do edycji 390 kb) 2009.12.08;
Instrukcja wypełniania wniosku (
pobierz plik 420 kb) 2009.09.16;
Zarządzenie przekazujące wniosek (
pobierz plik 320 kb)2009.09.16
2.UMOWY-wzory:


UMOWA PRZYZNANIA POMOCY w ramach działania Wdrażanie LSR w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" ( pobierz plik) v5 03.11.2011 (dla operacji niezakończonych)


 

Archiwum umów:

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY w ramach działania Wdrażanie LSR w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" ( pobierz plik) v4 22.10.2010

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY w ramach działania Wdrażanie LSR w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" ( pobierz plik) v3 22.10.2010

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY w ramach działania Wdrażanie LSR w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" ( pobierz plik) 04.04.2010


Umowa Następca Prawny v1z ( pobierz plik)
3.ROZPORZĄDZENIA:


a) ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 (tekst jednolity) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
( pobierz plik 203 KB)

Rozporządzenie zmieniające z dnia 31 lipca 2008 ( pobierz plik 207 kb)
Rozporządzenie zmieniające z dnia  01 kwietnia 2010 ( pobierz plik 304 kb)
Rozporządzenie zmieniające z dnia 12 sierpnia 2010 ( pobierz plik 307 kb)
Rozporządzenie zmieniające z dnia 26 stycznia 2012 ( pobierz plik 670 kb)


b) WDRAŻANIE LSR
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI dnia 08 lipca 2008  SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013
( pobierz plik pdf 139 KB)


ROZPORZĄDZENIE zmieniające z dnia 27 kwietnia 2009 r. ( pobierz plik pdf 32 KB)

ROZPORZĄDZENIE zmieniające z dnia 19 sierpnia 2010 r. ( pobierz plik pdf 45 KB)

ROZPORZĄDZENIE zmieniające z dnia 24 sierpnia 2011 r. ( pobierz plik pdf 30 KB)

ROZPORZĄDZENIE zmieniające z dnia 09 marca 2012 r. ( pobierz plik pdf 736 KB)