rozmiar czcionki: A | A | A

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem...

Dodano: 01-09-2010

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

[więcej]

Decyzje dotyczące działania "Scalanie gruntów"

Dodano: 25-08-2010

Marszałek Województwa Dolnośląskiego w dn. 16.08.2010r. wydał 3 decyzje w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa ”schemat I scalanie gruntów

[więcej]

Ogłoszenie konkursu - „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, LGD Wrzosowa Kraina

Dodano: 25-08-2010

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

[więcej]

Kwalifikowalność przyłączy kanalizacyjnych

Dodano: 21-04-2009

Dotyczy: możliwości finansowania przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych ze środków publicznych

[więcej]