rozmiar czcionki: A | A | A

Zmiana rozporządzenia dla działania "Funkcjonowanie LGD"

28.09.2015 09:45

Z dniem 28 sierpnia 2015 weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 27 sierpnia 2015 r.


WSZYSTKIE ZMIANY ROZPORZĄDZENIA


*