rozmiar czcionki: A | A | A

Podsumowanie szkolenia dla przedsiębiorców – fundusze 2014-2020 (Bolesławiec 08.06.2015)

10.06.2015 08:07

08 czerwca br. w Bolesławcu odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców w zakresie nowych środków wsparcia w latach 2014-2020.

Konferencja pod nazwą „Możliwości wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem krajowych środków finansowych oraz dofinansowanie w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020”, która odbyła się w Bolesławcu, ściągnęła liczne grono słuchaczy zainteresowanych założeniem lub rozwojem przedsiębiorczości. Obecni na szkoleniu goście zapoznali się ofertą finansowania przedsiębiorczości  programów operacyjnych oraz instrumentów bankowych na lata 2014-2020.

Było to piąte spotkanie tego typu, zainicjowane przez Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, adresowane głównie dla przedsiębiorców i otoczenia biznesu w zakresie nowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Zagadnienia planowanego cyklu spotkań objęły następujące źródła wsparcia w latach 2014-2020: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (RPO-DS) oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Przedstawione treści zostały ofertą sektora bankowego w zakresie nowych mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorców (Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich).

Szkolenia te wynikają z zadań stojących przed Ministerstwem  i Samorządami, w zakresie poprawy dostępu przedsiębiorstw do kapitału, wzmocnienia postaw przedsiębiorczych, instytucjonalnego, organizacyjnego i finansowego wzmocnienia otoczenia biznesu.  Skuteczna kampania informacyjna jest szczególnie ważna w bieżącym okresie programowania.  Docelowo pozwoli na skuteczne pozyskiwanie dotacji i przełoży się na stworzenie bardziej konkurencyjnych przedsiębiorstw, poprawi ich sytuację ekonomiczną oraz zapewni większą możliwość konkurowania zarówno na rynku krajowym, jak też unijnym oraz międzynarodowym. Przyczyni się to z jednej strony do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, a z drugiej strony ułatwi dostęp do kapitału i pobudzi aktywność przedsiębiorstw w zakresie inwestowaniaPrezentacje ze spotkania - link