rozmiar czcionki: A | A | A

Ważna informacja dla beneficjentów PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020

Dodano: 07-09-2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż Beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, którzy w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie, czy decyzji o przyznaniu pomocy, muszą o tym poinformować odpowiedni Samorząd Województwa.Ważna informacja dla beneficjentów PROW 2007-2013 oraz PROW...

[więcej]

Sprawozdanie z realizacji lsr za cały okres jej realizacji

Dodano: 17-11-2015

Dokument do wykorzystania przez Lokalne Grupy Działania: Pobierz: Sprawozdanie końcowe z realizacji LSR oraz   instrukcja do sprawozdania (17.11.2015) >>>>> Dokumenty i wytyczne Leader 2007-2013 *

[więcej]

Aktualizacja Krajowej Listy Rankingowej w zakresie "mikroinstalacji prosumenckich" w ramach...

Dodano: 28-09-2015

W dniu 29 września 2015 zaktualizowana została  Krajowa Lista Rankingowa dla operacji złożonych w ramach działania Podstawowe usługi[...] w naborze od 29 kwiecień do 15 maj 2015r. (tzw. instalacje prosumenckie, OZE) POBIERZ zaktualizowaną LISTĘ KRAJOWĄ OZE (xls)- 25.09.2015 Pozostałe listy rankingowej dla działania 321 Podstawowe usługi [...] * * *

[więcej]

Zmiana rozporządzenia dla działania "Funkcjonowanie LGD"

Dodano: 28-09-2015

Z dniem 28 sierpnia 2015 weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 27 sierpnia 2015 r. WSZYSTKIE ZMIANY ROZPORZĄDZENIA *

[więcej]

Lista krajowa operacji w zakresie "mikroinstalacji prosumenckich" w ramach działania 321...

Dodano: 07-08-2015

Na Liście krajowej operacji kolorem żółtym zaznaczono operacje (pozycje od 1 do 121), dla których zapotrzebowanie na dzień 05.08.2015 r. nie przekracza dostępnego limitu finansowego, przewidzianego na realizację operacji w zakresie mikroinstalacji prosumenckich.

[więcej]

Podsumowanie szkolenia dla przedsiębiorców – fundusze 2014-2020 (Bolesławiec 08.06.2015)

Dodano: 10-06-2015

08 czerwca br. w Bolesławcu odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców w zakresie nowych środków wsparcia w latach 2014-2020.

[więcej]

TABLICE PROW 2007-2013 – zapraszamy do odbioru

Dodano: 03-06-2015

Zgodnie z pismem DOW-O.VI.051.9.2015 oraz informacją na stronie internetowej dotyczącej zapotrzebowania na tablice informacyjne i reklamowe PROW 2007-2013 informujemy, że istnieje już możliwość odbioru ww. tablic.

[więcej]