rozmiar czcionki: A | A | A

„WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY”

(Formularze wniosków działań osi 3 oraz osi 4 Leader PROW 2007-2013 dostępne są również na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html )


WAŻNE Przypominamy o zmianie rachunku bankowego dla środków odzyskanych i zwróconych przez Beneficjentów (dotyczy Osi 4 Leader) ( pobierz plik 228KB)v.5z - obowiązuje od 17.10.2011r.: 

Wniosek o płatność 5z ( pobierz plik 376 KB)
Wniosek o płatność 5z - do edycji ( pobierz plik do edycji 154 KB)
Instrukcja wypełniania wniosku 5z ( pobierz plik) (aktualizacja 17.04.2013r.)

Uwaga: Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania Wdrażanie Projektów Współpracy objętego PROW 2007-2013. Dokonane doprecyzowania zostały wyróżnione kolorem.


UWAGA:

Formularz wniosku o płatność w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 (wersja PROW_421/5/z) wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje wszystkich Beneficjentów od dnia 17 października 2011r.

Formularz wniosku obowiązuje również tych Beneficjentów, którzy zawarli umowę przyznania pomocy w wersji PROW_421/5/z, jeżeli będą składać wniosek o płatność przed 17 października 2011r. W przypadku gdy ww. Beneficjenci złożą wniosek na wersji formularza PROW_421/4/z, będą zobowiązani w ramach uzupełnień/wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o płatność na nowym formularzu w wersji PROW_421/5/z.


Sprawozdania wersja v10 od 31.10.2013r.

Sprawozdanie z realizacji operacji (Wersja 1) v10 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 31.10.2013r.
Instrukcja do sprawozdania (Wersja 1) v10 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 31.10.2013r.

Sprawozdanie z realizacji operacji (Wersja 2) v10 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 31.10.2013r.
Instrukcja do sprawozdania (Wersja 2) v10 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 31.10.2013r.


Sprawozdanie z projektu v10 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 31.10.2013r.

Instrukcja do sprawozdania z projektu v10 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 31.10.2013r.


ARCHIWUM wniosków i instrukcji:

v.4z - obowiązywała od 29.11.2010r. do 16.10.2011r.: 

Wniosek o płatność 4z ( pobierz plik 230 kb)
Wniosek o płatność 4z - do edycji ( pobierz plik do edycji 310 kb)
Instrukcja wypełniania wniosku 4z ( pobierz plik 295 kb)

v.3z - obowiązywała od 17.05.2010r.:

Wniosek o płatność ( pobierz plik 230 kb)-wersja obowiązywała od 17.05.2010r.

Wniosek o płatność - do edycji ( pobierz plik do edycji 310 kb)-wersja obowiązywała od 17.05.2010r.

Instrukcja wypełniania wniosku ( pobierz plik 295 kb)-wersja obowiązywała od 17.05.2010r.


Wniosek o płatność ( pobierz plik 230 kb)
Wniosek o płatność - do edycji ( pobierz plik do edycji 310 kb)
Instrukcja wypełniania wniosku ( pobierz plik 295 kb)Sprawozdanie z realizacji operacji (Wersja 1) v9 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 26.11.2012r. do 30.10.2013r.
Instrukcja do sprawozdania (Wersja 1) v9 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 26.11.2012r. do 30.10.2013r.

Sprawozdanie z realizacji operacji (Wersja 2) v9 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 26.11.2012r. do 30.10.2013r.
Instrukcja do sprawozdania (Wersja 2) v9 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 26.11.2012r. do 30.10.2013r.

Sprawozdanie z realizacji operacji (Wersja 1) ( pobierz plik) wersja obowiązywała do 25.11.2012r.
Instrukcja do sprawozdania (Wersja 1) ( pobierz plik) wersja obowiązywała do 25.11.2012r.

Sprawozdanie z realizacji operacji (Wersja 2) ( pobierz plik) wersja obowiązywała do 25.11.2012r.
Instrukcja do sprawozdania (Wersja 2) ( pobierz plik) wersja obowiązywała do 25.11.2012r.

Sprawozdanie z realizacji operacji( pobierz plik 52 KB) wersja obowiązywała do 08.01.2012r.
Instrukcja do sprawozdania( pobierz plik 32 KB) wersja obowiązywała do 08.01.2012r.

Sprawozdanie z realizacji operacji( pobierz plik 293 kb) wersja obowiązywała do 15.12.2010r.
Instrukcja do sprawozdania( pobierz plik 293 kb) wersja obowiązywała do 15.12.2010r.


Materiały informacyjne z konferencji


- Kruszyn 07-08.12.2009
Rozliczanie wniosków o płatność
(inne materiały do pobrania)