rozmiar czcionki: A | A | A

 

 

„WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU”

(Formularze wniosków działań osi 3 oraz osi 4 Leader PROW 2007-2013 dostępne są również na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html )


Ważne informacje

Uwaga:Ujęcie wkładu niepieniężnego w wyodrębnionej księgowości (małe projekty) ( pobierz plik)

Uwaga: Ujęcie kosztu przygotowania wniosku o płatność w ramach działania 413 (małe projekty) ( pobierz plik)

Uwaga: Tryb składania wniosków o płatność za pośrednictwem poczty ( pobierz plik)

Uwaga: Ważne informacje dotyczące dotyczące zgłoszenia rozpoczęcia prac budowlanych oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( pobierz plik)


Prezentacja małe projekty - najważniejsze informacje potrzebne do rozliczenia wniosku o płatność oraz wykaz najczęściej popełnianych błędów ( pobierz plik)

Ważne: Zmiany dotyczące rozliczania robót budowlanych (dla działanie Odnowa wsi) ( pobierz plik)

Ważne: Przypominamy o zmianie rachunku bankowego dla środków odzyskanych i zwróconych przez Beneficjentów (dotyczy Osi 4 Leader) ( pobierz plik 228KB)

Ważne: Płatności gotówkowe powyżej 1000zł (dla działań osi 4.) ( pobierz plik 100KB )Odnowa wsi


Wniosek o płatność ( pobierz plik 205 KB) - wersja obowiązująca od 03.10.2011r.
Wniosek o płatność - do edycji ( pobierz plik 177 KB) - wersja obowiązująca od 03.10.2011r.
Instrukcja wypełniania wniosku ( pobierz plik 289 KB) -wersja obowiązująca od 03.10.2011r.


Sprawozdanie z realizacji operacji v10 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 31.10.2013r.
Instrukcja do sprawozdania v10 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 31.10.2013r.

Sprawozdanie z realizacji operacji v9 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 26.11.2012r. do 30.10.2013r.
Instrukcja do sprawozdania v9 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 26.11.2012r. do 30.10.2013r.


 
ARCHIWUM wniosków i instrukcji:

Wniosek o płatność ( pobierz plik 206kb) - wersja obowiązywała od 17.05.2010r. do 02.10.2011r.
Wniosek o płatność - do edycji ( pobierz plik 196kb) - wersja obowiązywała od 17.05.2010r. do 02.10.2011r.
Instrukcja wypełniania wniosku ( pobierz plik 295 kb) -wersja obowiązywała od 17.05.2010r. do 02.10.2011r.
Wniosek o płatność ( pobierz plik 230 kb)
Wniosek o płatność - do edycji ( pobierz plik do edycji 310 kb)
Instrukcja wypełniania wniosku ( pobierz plik 295 kb)


Sprawozdanie z realizacji operacji( pobierz plik) wersja obowiązywała do 25.11.2012r.
Instrukcja do sprawozdania( pobierz plik) wersja obowiązywała do 25.11.2012r.

Sprawozdanie z realizacji operacji( pobierz plik 91,5 KB) wersja obowiązywała do 08.01.2012r.
Instrukcja do sprawozdania( pobierz plik 78 KB) wersja obowiązywała do 08.01.2012r.
Sprawozdanie z realizacji operacji( pobierz plik 293 kb) wersja obowiązywała do 15.12.2010r.
Instrukcja do sprawozdania( pobierz plik 293 kb) wersja obowiązywała do 15.12.2010r.

Propozycja opisu na fakturach / dokumentach księgowych - Odnowa wsi ( pobierz plik 30kb) NIEOBOWIĄZUJĄCE - elementy, które należy zamieścić w opisach dokumentów wymienione są w najnowszej instrukcji do wniosku o płatność.Małe projekty

v.8z - obowiązuje od 05.05.2014
Wniosek o płatność v.8  ( pobierz plik) - obowiązuje od 05.05.2014 (aktualizacja 21.05.2014r.)
Instrukcja wypełniania wniosku v.8  ( pobierz plik) - obowiązuje od 05.05.2014 (aktualizacja 21.05.2014r.)

Załącznik 16 do wniosku o płatność v8 ( pobierz plik) - obowiązuje od 05.05.2014 (aktualizacja 21.05.2014r.)

Załącznik 21b do wniosku o płatność v8 ( pobierz plik) - obowiązuje od 05.05.2014 (aktualizacja 21.05.2014r.)

Załącznik 21d do wniosku o płatność v8 ( pobierz plik) - obowiązuje od 05.05.2014 (aktualizacja 21.05.2014r.)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - ( pobierz plik) (aktualizacja 21.05.2014r.)

Uwaga!Formularz wniosku o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 8z wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 8z obowiązuje dla wniosków składanych od 5 maja 2014r.

Uwaga! Nowa wersja instrukcji (21.05.2014r.) wypełniania wniosku o płatność ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.
Zmiana instrukcji związana jest z doprecyzowaniem zasad wyliczania kwoty pomocy w zakresie małych projektów, w sytuacji gdy w ramach operacji występuje wkład niepieniężny oraz współfinansowanie z Funduszu Kościelnego lub z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej.

Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.v.7z - obowiązuje od 15.05.2013 do 04.05.2014
Wniosek o płatność - do edycji v.7  ( pobierz plik) - obowiązuje od 15.05.2013 (aktualizacja 24.04.2014r.)
Instrukcja wypełniania wniosku v.7  ( pobierz plik) - obowiązuje od 15.05.2013 (aktualizacja 21.05.2014r.)

Załącznik 16 do wniosku o płatność - do edycji v7 ( pobierz plik) - obowiązuje od 15.05.2013

Załącznik 21b do wniosku o płatność - do edycji v7 ( pobierz plik) - obowiązuje od 15.05.2013

Załącznik 21d do wniosku o płatność - do edycji v7 ( pobierz plik) - obowiązuje od 15.05.2013

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - ( pobierz plik)

Uwaga!
W dniu 24.04.2014r. udostępniono aktywny formularz wniosku o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, poprawiony m.in. w zakresie zaokrąglania kwoty pomocy.

Udostępniono również nową wersję instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów. Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.

Uwaga!
Formularz wniosku o płatność (WoP_413_MP_7z) w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 7z obowiązuje od 15 maja 2013r.

Uwaga! Nowa wersja instrukcji (21.05.2014r.) wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.
Zmiana instrukcji związana jest z doprecyzowaniem zasad wyliczania kwoty pomocy w zakresie małych projektów, w sytuacji gdy w ramach operacji występuje wkład niepieniężny oraz współfinansowanie z Funduszu Kościelnego lub z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej.

Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.


Sprawozdania wersja v10 od 31.10.2013r.

Sprawozdanie z realizacji operacji dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych na wersjach 1z, 2z i 3z v10 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 31.10.2013r.

Sprawozdanie z realizacji operacji dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych na wersjach 4z v10 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 31.10.2013r.

Instrukcja do sprawozdania v10 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 31.10.2013r.


ARCHIWUM wniosków i instrukcji:

v.6z - obowiązywała od 01.08.2012 do 14.05.2013
Wniosek o płatność - do edycji v.6  ( pobierz plik) - obowiązywał od 01.08.2012 do 14.05.2013 (aktualizacja 14.02.2013r.)
Instrukcja wypełniania wniosku v.6  ( pobierz plik) - obowiązywał od 01.08.2012 do 14.05.2013 (aktualizacja 08.11.2012r.)

Załącznik 16 do wniosku o płatność - do edycji v6 ( pobierz plik) - obowiązywał od 01.08.2012 do 14.05.2013

Załącznik 21b do wniosku o płatność - do edycji v6 ( pobierz plik) - obowiązywał od 01.08.2012 do 14.05.2013

Załącznik 21d do wniosku o płatność - do edycji v6 ( pobierz plik) - obowiązywał od 01.08.2012 do 14.05.2013

Uwaga!
Od dnia 1 sierpnia 2012r. Beneficjenci działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów mają obowiązek składać wniosek o płatność na formularzu w wersji 6z. Beneficjenci, którzy składają wnioski o płatność w ramach ww. działania obowiązkowo do papierowej wersji wniosku, (która stanowi wydruk z wypełnionego aktywnego formularza wniosku a płatność) dołączają wersję elektroniczną tego aktywnego formularza wniosku na informatycznym nośniku danych.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie odpowiedniego oprogramowania, tj. Adobe Reader'a w wersji 10.1.2 lub nowszej. Szczegóły pobierania aplikacji znajdują się w instrukcji wypełniania wniosku o płatność.

v.5z - obowiązywał od 15.12.2011 do 31.07.2012

Wniosek o płatność v.5 ( pobierz plik) - obowiązywał od 15.12.2011 do 31.07.2012
Wniosek o płatność - do edycji v.5  ( pobierz plik) - obowiązywał od 15.12.2011 do 31.07.2012 (aktualizacja 04.01.2012r.)
Instrukcja wypełniania wniosku v.5  ( pobierz plik) - obowiązywał od 15.12.2011 do 31.07.2012 (aktualizacja 22.12.2011r.)

Załącznik 16 do wniosku o płatność - do edycji v5 ( pobierz plik) - obowiązywał od 15.12.2011 do 31.07.2012

Załącznik 21b do wniosku o płatność - do edycji v5 ( pobierz plik) - obowiązywał od 15.12.2011 do 31.07.2012

Załącznik 21d do wniosku o płatność - do edycji v5 ( pobierz plik) - obowiązywał od 15.12.2011 do 31.07.2012

Formularz wniosku o płatność w wersji 5z obowiązuje Beneficjentów od 15 grudnia 2011r. Beneficjenci mogą wykorzystać formularz .pdf do odręcznego wypełniania albo aktywny formularz wniosku .pdf do elektronicznego wypełniania, który zastępuje formularz w formacie .xls (Excel).
Z wersją papierową wniosku o płatność (wydrukowana wersja aktywnego formularza w formacie .pdf), Beneficjent powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (CD/DVD). Na ww. nośniku danych powinien znajdować się wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie .pdf.
W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie programu Adobe Reader w wersji 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.
Zmiany w nowej wersji Instrukcji wypełniania wniosku o płatność dotyczące posługiwania się aktywnym formularzem .pdf zostały wyróżnione kolorem.


v.4z - obowiązywała od 29.11.2010 do 14.12.2011r:

Wniosek o płatność v.4z ( pobierz plik 230 kb) - obowiązywała od 29.11.2010 do 14.12.2011
Wniosek o płatność - do edycji v.4z  ( pobierz plik do edycji 200 kb) - obowiązywała od 29.11.2010 do 14.12.2011
Instrukcja wypełniania wniosku v.4z  ( pobierz plik 395 kb) - obowiązywała od 29.11.2010 do 14.12.2011

v.3z - obowiązywała od 17.05.2010:
Wniosek o płatność ( pobierz plik 230 kb) - wersja obowiązywała od 17.05.2010r.
Wniosek o płatność - do edycji ( pobierz plik do edycji 200 kb) - wersja obowiązywała od 17.05.2010r.
Instrukcja wypełniania wniosku ( pobierz plik 295 kb) - wersja obowiązywała od 17.05.2010r.


Wniosek o płatność ( pobierz plik 230 kb)
Wniosek o płatność - do edycji ( pobierz plik do edycji 310 kb)
Instrukcja wypełniania wniosku ( pobierz plik 295 kb)


Sprawozdania wersja v9 do 30.10.2013r.

Sprawozdanie z realizacji operacji dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych na wersjach 1z, 2z i 3z v9 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 26.11.2012r. do 30.10.2013r.

Sprawozdanie z realizacji operacji dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych na wersjach 4z v9 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 26.11.2012r. do 30.10.2013r. (aktualizacja 14.01.2013r.)

Instrukcja do sprawozdania v9 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 26.11.2012r. do 30.10.2013r.


Sprawozdanie z realizacji operacji dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych na wersjach 1z, 2z i 3z ( pobierz plik) wersja obowiązywała do 25.11.2012r.

Sprawozdanie z realizacji operacji dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych na wersjach 4z ( pobierz plik) wersja obowiązywała do 25.11.2012r.

Instrukcja do sprawozdania( pobierz plik) wersja obowiązywała do 25.11.2012r.

 

Sprawozdanie z realizacji operacji dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych na wersjach 1z, 2z i 3z ( pobierz plik) wersja obowiązywała od 25.01.2011r. do 08.01.2012r.

Sprawozdanie z realizacji operacji dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych na wersjach 4z ( pobierz plik) wersja obowiązywała od 25.01.2011r. do 08.01.2012r.

Instrukcja do sprawozdania( pobierz plik ) wersja obowiązywała od 25.01.2011r. do 08.01.2012r.

 

Sprawozdanie z realizacji operacji( pobierz plik 72,5 KB) wersja obowiązywała od 16.12.2010r.

Sprawozdanie z realizacji operacji( pobierz plik 293 kb) wersja obowiązywała do 15.12.2010r.
Instrukcja do sprawozdania( pobierz plik 293 kb) wersja obowiązywała do 15.12.2010r.
 

Propozycja opisu na fakturach / dokumentach księgowych - Małe projekty ( pobierz plik 30kb) NIEOBOWIĄZUJĄCE - elementy, które należy zamieścić w opisach dokumentów wymienione są w najnowszej instrukcji do wniosku o płatność.Materiały informacyjne z konferencji


- Kruszyn 07-08.12.2009
  Rozliczanie wniosków o płatność
 (inne materiały do pobrania)