rozmiar czcionki: A | A | A

Scalanie i melioracja

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa


| Wnioski do pobrania | Sprawozdania | Ważne informacje |

 
Wnioski do pobrania
(Formularze wniosków działań osi 3 oraz osi 4 Leader PROW 2007-2013 dostępne są również na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html )


Scalanie:

Wniosek o płatność w wersji 4z dotyczy operacji, dla których wnioski o przyznanie pomocy składano od 2012 roku na wersjach 4z.
Wniosek o płatność wersja 4z ( pobierz plik) - od 03.2012

Wniosek o płatność wersja 4z - do edycji ( pobierz plik)- od 03.2012

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność wersja 4z ( pobierz plik)- od 03.2012


Wniosek o płatność ( pobierz plik) - od 20.10.2010

Wniosek o płatność - do edycji ( pobierz plik)- od 20.10.2010

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność ( pobierz plik)- od 20.10.2010

 
>>> ARCHIWUM WNIOSKÓW:
Wniosek o płatność ( pobierz plik 200 kb)
Wniosek o płatność - do edycji ( pobierz plik 100 kb)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność ( pobierz plik 190 kb)Melioracje:

Wniosek o płatność w wersji 4z dotyczy operacji, dla których wnioski o przyznanie pomocy składano od 2012 roku na wersjach 5z.

Wniosek o płatność wersja 4z ( pobierz plik) - od 03.2012

Wniosek o płatność wersja 4z - do edycji ( pobierz plik)- od 03.2012

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność wersja 4z ( pobierz plik)  - od 03.2012 (aktualizacja 10.12.2012r.)


Wniosek o płatność ( pobierz plik) - od 20.10.2010

Wniosek o płatność - do edycji ( pobierz plik)- od 20.10.2010

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność ( pobierz plik)  - od 20.10.2010

 
ARCHIWUM WNIOSKÓW Melioracje:
Wniosek o płatność ( pobierz plik 170 kb)
Wniosek o płatność - do edycji ( pobierz plik 100 kb)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność ( pobierz plik 200 kb)


Sprawozdania


Scalanie:

Sprawozdanie z realizacji operacji v10 ( pobierz plik) - wersja obowiązująca od 31.10.2013r.

Instrukcja do sprawozdania v10 ( pobierz plik) -  wersja obowiązująca od 31.10.2013r.


Sprawozdanie z realizacji operacji v9 ( pobierz plik) - wersja obowiązująca od 26.11.2012r. do 30.10.2013r.

Instrukcja do sprawozdania v9 ( pobierz plik) -  wersja obowiązująca od 26.11.2012r. do 30.10.2013r.


Melioracje:

Sprawozdanie z realizacji operacji v10 ( pobierz plik) - wersja obowiązująca od 31.10.2013r.

Instrukcja do sprawozdania v10 ( pobierz plik) -  wersja obowiązująca od 31.10.2013r.


Sprawozdanie z realizacji operacji v9 ( pobierz plik) - wersja obowiązująca od 26.11.2012r. do 30.10.2013r.

Instrukcja do sprawozdania v9 ( pobierz plik) -  wersja obowiązująca od 26.11.2012r. do 30.10.2013r.ARCHIWUM SPRAWOZDAŃ

Scalanie:

Sprawozdanie z realizacji operacji ( pobierz plik 60 KB) - wersja obowiązywała do 25.11.2012r.

Instrukcja do sprawozdania ( pobierz plik 50 KB) -  wersja obowiązywała do 25.11.2012r.

Sprawozdanie z realizacji operacji ( pobierz plik 60 KB) - wersja obowiązywała do 08.01.2012r.

Instrukcja do sprawozdania ( pobierz plik 50 KB) -  wersja obowiązywała do 08.01.2012r.


Sprawozdanie z realizacji operacji ( pobierz plik 60 kb) - 23.09.2009r.

Instrukcja do sprawozdania ( pobierz plik 50 kb) -  23.09.2009r.


Melioracje:

Sprawozdanie z realizacji operacji ( pobierz plik 150 KB) - wersja obowiązywała do 25.11.2012r.


Instrukcja do sprawozdania ( pobierz plik 50 KB) -  wersja obowiązywała do 25.11.2012r.


Sprawozdanie z realizacji operacji ( pobierz plik 150 KB) - wersja obowiązywała do 08.01.2012r.

Instrukcja do sprawozdania ( pobierz plik 50 KB) -  wersja obowiązywała do 08.01.2012r.


Sprawozdanie z realizacji operacji ( pobierz plik 150 kb) - 23.09.2009r.

Instrukcja do sprawozdania ( pobierz plik 50 kb) -  23.09.2009r.Ważne informacje

-