rozmiar czcionki: A | A | A

„FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA"  

(Formularze wniosków działań osi 3 oraz osi 4 Leader PROW 2007-2013 dostępne są również na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html )

Ważne: Definicja kosztu poniesionego ( pobierz plik)

Ważne: Dotyczy zwrotu środków z tytułu wyprzedzającego finansowania ( pobierz plik 77KB)

Ważne: Przypominamy o zmianie rachunku bankowego dla środków odzyskanych i zwróconych przez Beneficjentów (dotyczy Osi 4 Leader) ( pobierz plik 228KB)

Ważne: Płatności gotówkowe powyżej 1000zł (dla działań osi 4.) ( pobierz plik 100KB )

Ważne: Pismo dotyczące sankcji zmniejszeń i wykluczeń ( pobierz plik 1,02MB)Wniosek o płatność v7 - do edycji ( pobierz plik) - wersja obowiązująca od 15.12.2011r. (aktualizacja 14.02.2013r.)

Instrukcja wypełniania wniosku v7 ( pobierz plik)  - wersja obowiązująca od 15.12.2011r. (aktualizacja z 26.08.2014 r.)

Uwaga! Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja". Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem. Zmiany w Instrukcji powstały w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (Dz. U. z 2014 r. poz. 971).

Wniosek o płatność v7 ( pobierz plik) - wersja obowiązująca od 15.12.2011r.

Załącznik 15a do wniosku - do edycji v7 ( pobierz plik) - wersja obowiązująca od 15.12.2011r.

Załącznik 15d do wniosku - do edycji v7 ( pobierz plik) - wersja obowiązująca od 15.12.2011r.

Załącznik 15e do wniosku - do edycji v7 ( pobierz plik) - wersja obowiązująca od 15.12.2011r.


Formularz wniosku o płatność w wersji 7z obowiązuje Beneficjentów od 15 grudnia 2011r. Beneficjenci mogą wykorzystać formularz .pdf do odręcznego wypełniania albo aktywny formularz wniosku .pdf do elektronicznego wypełniania, który zastępuje formularz w formacie .xls (Excel).
Z wersją papierową wniosku o płatność (wydrukowana wersja aktywnego formularza w formacie .pdf), Beneficjent powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (CD/DVD). Na ww. nośniku danych powinien znajdować się wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie .pdf.
W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie programu Adobe Reader w wersji 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.
Zmiany w nowej wersji Instrukcji wypełniania wniosku o płatność dotyczące posługiwania się aktywnym formularzem .pdf zostały wyróżnione kolorem.


Sprawozdanie z realizacji operacji v10 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 31.10.2013r.
Instrukcja do sprawozdania v10 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od  do 31.10.2013r.

Sprawozdanie z realizacji operacji v9 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 26.11.2012r. do 30.10.2013r.
Instrukcja do sprawozdania v9 ( pobierz plik) wersja obowiązująca od 26.11.2012r. do 30.10.2013r.Ważne informacje


1. PRAWIDŁOWE DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH ( pobierz plik 43 kb)

2. PRAWIDŁOWE DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA WYNAGRODZEŃ  ( pobierz plik 38 kb)

3. PRAWIDŁOWE DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA SZKOLEŃ ( pobierz plik 28 kb)


Materiały informacyjne z konferencji

- Kruszyn 07-08.12.2009
  Rozliczanie wniosków o płatność
 (inne materiały do pobrania)


ARCHIWUM wniosków i instrukcji:


Wniosek o płatność v6 ( pobierz plik 278KB) - wersja obowiązująca od 03.2011r. do 14.12.2011r.
Wniosek o płatność v6 - do edycji ( pobierz plik do edycji 268KB) - wersja obowiązująca od 03.2011r. do 14.12.2011r.
Instrukcja wypełniania wniosku v6 ( pobierz plik 354KB )  - wersja obowiązująca od 12.05.2011r. do 14.12.2011r.


UWAGA!

Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW 2007-2013 (IW-2_431 w wersji 6z z dnia 12.05.2011r.). Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem.


UWAGA: Określone w pkt 15 wniosku załączniki dotyczące potwierdzenia zasadności i racjonalności przeprowadzonych przedsięwzięć z zakresu szkoleń, spotkań aktywizujących społeczność lokalną, wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych są obowiązujące w całym zakresie do zadań objętych wnioskiem - zrealizowanych po 15.03.2011r.

Instrukcja wypełniania wniosku v6 ( pobierz plik 306KB lub pobierz plik 78KB)  - wersja obowiązywała od 03.2011r. do 11.05.2011r.


Wniosek o płatność ( pobierz plik 230 kb) - wersja obowiązywała od 17.05.2010r. do 03.2011r.
Wniosek o płatność - do edycji ( pobierz plik do edycji 310 kb) - wersja obowiązywała od 17.05.2010r. do 03.2011r.
Instrukcja wypełniania wniosku ( pobierz plik 295 kb) - wersja obowiązywała od 17.05.2010r. do 03.2011r.


Wniosek o płatność ( pobierz plik 230 kb)
Wniosek o płatność - do edycji ( pobierz plik do edycji 310 kb)
Instrukcja wypełniania wniosku ( pobierz plik 295 kb)
Wniosek o płatność - do edycji ( pobierz plik do edycji 310 kb) - wersja obowiązująca od 28.10.2009 do 16.05.2010r.
Instrukcja wypełniania wniosku ( pobierz plik 301 kb) - wersja obowiązująca od 26.10.2009 do 16.05.2010r.


Sprawozdanie z realizacji operacji( pobierz plik) wersja obowiązywała do 25.11.2012r.
Instrukcja do sprawozdania( pobierz plik) wersja obowiązywała do 25.11.2012r.

Sprawozdanie z realizacji operacji( pobierz plik 86,5 KB) wersja obowiązywała do 08.01.2012r.
Instrukcja do sprawozdania( pobierz plik 36,5 KB) wersja obowiązywała do 08.01.2012r.

Sprawozdanie z realizacji operacji( pobierz plik 293 kb) wersja obowiązywała do 15.12.2010r.
Instrukcja do sprawozdania( pobierz plik 293 kb) wersja obowiązywała do 15.12.2010r.


Propozycja opisu na fakturach / dokumentach księgowych - Funkcjonowanie LGD ( pobierz plik 29 kb) NIEOBOWIĄZUJĄCE - elementy, które należy zamieścić w opisach dokumentów wymienione są w najnowszej instrukcji do wniosku o płatność.